bdf.brcko@gmail.com

Neviđen kriminal u Bobar banci: Ibrahim Vejsilović iz Brčkog kaže da  Bobar banka njemu duguje još 30.000 eura

Povjerioci Bobar banke u stečaju već sedam godina ne mogu da dođu do svog novca, a iako su danas očekivali da će konačno biti donesena odluka o prvoj diobi, to se nije desilo.

Na današnjoj Skupštini povjerilaca Bobar banke usvojena je informacija o postupku stečaja od 1. januara 2019. do 30. juna 2021. godine.

U izvještaju je istaknuto da ukupna potraživanja banke iznose 257,8 miliona KM, da Bobar banka na računu trenutno ima 46,1 milion KM i da raspolaže  pokretnom i nepokretnom imovinom od 11 miliona KM, piše dopisnik portala CAPITAL.

Potraživanja pravnih i fizičkih lica iznose 158 miliona KM, a tužbe za izlučenje sredstava 64,2 miliona KM koje je podnijelo više institucija, kao što su Investiciono-razvojna banka (IRB) RS, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, Direkcija za finansije i Odjeljenje za poljoprivredu i finansije Brčko distrikta.

Tužbe izlučnih povjerilaca teže od naplaćene stečajne mase

Iako su povjerioci Bobar banke u stečaju očekivali da će na današnjoj Skupštini povjerilaca konačno biti donesena odluka o organizovanju djelimične diobe priznatih potraživanja  povjeriocima, to se nije dogodilo, kako je izjavila stečajni upravnik Dušanka Novaković, jer se nisu stvorili uslovi za to.

“Još uvijek se vodi pet velikih postupaka po tužbama povjerilaca koji traže izlučenje svojih sredstava u ukupnom iznosu od 51,5 miliona KM. Taj iznos je veći od do sada naplaćene stečajne mase, koja iznosi oko 46 miliona KM. Još nema mogućnosti da se ide u djelimičnu diobu, jer se 45 miliona KM morao rezervisati do završetka pomenutih sudskih postupaka, jer ne znamo kakav će biti konačan ishod tih postupaka“, rekla je Novaković.

Ona je dodala da je Bobar banka u međuvremenu dobila jedan postupak, ali da je povjerilac uložio žalbu i da se čeka odluka Višeg privrednog suda.

„Drugi postupak traje, takođe, sa velikim iznosom, jer oba ova postupka su teška oko 44,5 miliona KM. Ukoliko bi se ova dva postupka okončala u skorije vrijeme, onda bismo mogli ići u djelimičnu diobu sredstava povjeriocima u skladu sa Zakonom o stečaju”, izjavila je Dušanka Novaković.

Novakovićka je istakla da je trideset dužnika Bobar banke imalo kredite u većim iznosima od milion KM i protiv njih je vođeno bezbroj sudskih postupaka.

“Dobar dio tih postupaka je završen. Te firme su uglavnom ugašene, blokirani su im računi, nemaju imovinu. Naplatili smo minimalne iznose prodajom založene imvoine. Dobar dio kredita je bio obezbijeđen mjenicama, tako da nema mogućnosti za dalju naplatu. Najveći dio tih dužnika su povezana lica sa bankom. Već smo pokrenuli krivične prijave protiv nekih dužnika, tamo gdje je bilo zakonskog osnova za to. Tužilaštvo sporo radi. Krivične prijave su podnesene protiv preduzeća ’Kriška’ i MD ’Perić’“, dodala je Novakovićeva.

Kazala je i da ne očekuje preveliku naplatu stečajne mase u narednom periodu.

Povjerioci nezadovoljni dužinom trajanja stečaja

Svetozar Mihajlović, povjerilac u svoje ime i u ime preduzeća “Duvan” Bijeljina, kaže da njihovo potraživanje iznosi 620.000 KM.

“Mislim da će nakon velikih sporova koje vode IRB RS i Brčko distrikt i za koje se očekuje da će ih dobiti malo toga ostati za druge povjerioce da se namire. Vidljivo je nestrpljenje povjerilaca, sudovi svoju sporost pravdaju pandemijom virusa korona. Ljudi su s punim pravom nezadovoljni dužinom trajanja ovog stečaja“, kazao je Marković.

Istakao je da je predloženo da se nenaplativih 122,5 miliona KM iz bilansne prebace u vanbilansnu evidenciju.

„Obrazloženje je da vanbilansna evidencija pokazuje pravo stanje, kako se ne bi niko zanosio cifrom od 280 miliona ukupnih potraživanja Bobar banke, kada ona iznose svega oko 30 odsto tih potraživanja”, izjavio je Mihajlović, naglasivši da su sa prenosom imovine na druge, pokrenutim stečajevima, razvodima brakova, iskorištene sve mogućnosti da se izbjegne vraćanje novca Bobar banci

On je izjavio da niko od povezanih lica nije odgovarao, niti je vratio opljačkanu imovinu.

“Bobar je imao imovinu u Zvorniku, Beogradu, na Zlatiboru, u Londonu, Bijeljini, sve je to prebačeno na druge ljude i zataškano. Svi mi znamo koliko je Bobareve imovine u Bijeljini, da ne govorimo o Sarajevu, Palama. Narodni poslanici, ministri, direktori javnih preduzeća, svi su oni bili korisnici kredita Bobar banke, svu imovinu su sklonili, zataškali, sa sudovima napravili dilove, tako da danas ispaštaju nedužni ljudi”, izjavio je Mihajlović.

Ibrahim Vejsilović, penzionisani profesor iz Brčkog kaže da  Bobar banka njemu i njegovoj supruzi Sari duguje još 30.000 eura.

“Ovdje je neviđeni kriminal. Ovdje je umiješano i sudstvo i advokati i sve pravne službe, da se mali čovjek ugasi. Veliki broj ljudi nije više među živima, a imali su ušteđevinu u ovoj banci. Nas male su stavili u peti razred, a one velike na prvo mjesto. Možemo umrijeti dok dočekamo pravdu iz ovog stečaja. Ovdje treba da se umiješa SIPA, jer ima puno ljudi koji su uzeli milione iz banke i njima se prašta sve. Poznanstva, prijateljstva, sprega, kriminal, to je na djelu”, kaže ogorčeni Vejsilović.

 

CAPITAL

Izdvojeno