bdf.brcko@gmail.com

Vlada FBiH Dodikovim stopama: Predložen zakon kojim bi FBiH da ovlada gruntom BiH!?

Zakon o šumama RS je neustavan, i dok pola BiH slavi činjenicu da su šume, kao što je ranije utvrđeno i poljoprivredno zemljište vlasništvo države Bosne i Hercegovine Federalnom parlamentu dostavljen je Zakon o građevinskom zemljištu u FBiH, koji je potpisao premijer Fadil Novalić, a koji je ništa drugo do prepisana želja Milorada Dodika da ovlada bh. gruntom!

Niz neustavnih odredaba, ukoliko se slijedi praksa Ustavnog suda BiH i Ustava BiH, vidljiva je na prvu, a ni po čemu se ne razlikuju težnje i u Federaciji da ovladaju gruntom Bosne i Hercegovine.

To je zapazio i SDP-ov zastupnik u PD PSBiH Saša Magazinović koji je između ostalog kazao da Vlada FBiH, sudeći po ovome, ide stopama Milorada Dodika, te da je jasno da se njime hoće uzeti šuma od države i pretvoriti u građevinsko zemljište u vlasništvu opštine.

„Sada će sigurno gledati da Zakon o građevinskom zemljištu bezbolno povuku“, kazao je Magazinović

Ustavni sud BiH jasno je još 2013. kazao, a naknadno i više puta, da BiH ima pravo da regulira državnu imovinu.

No, u prijedlogu Zakona se navodi da ‘građevinsko zemljište koje je u zemljišnoj knjizi evidentirano kao društveno, državno vlasništvo, opštenarodna imovina ili erar bez upisanog prava korištenja drugog lica, ako po sili zakona nije postalo vlasništvo drugog lica, nakon stupanja na snagu ovog zakona upisat će se kao vlasništvo općine, u sastavu grada Sarajeva ili grada na čijem se području nalazi, shodno odredbama Zakona o stvarnim pravima ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno’.

Ovaj sporni član 4, stav 2, najbolje pokazuje težnju za upisivanje vlasništva nad državnom imovinom.

Svakako da je sporan i član 6 koji kaže da ‘prije donošenja odluke o utvrđivanju građevinskim onog zemljišta koje je prethodno korišteno kao poljoprivredno ili šumsko zemljište jedinica lokalne samouprave dužna je pribaviti mišljenje i uvjete kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.

Dalje se kaže ukoliko kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i šumarstva potrebno mišljenje i uvjete ne izda u roku od tri mjeseca nakon što su isti zatraženi smatrat će se da na prijedlog odluke općinskog ili gradskog vijeća u smislu stava 1 ovog člana nema primjedbi.

Evidentna želja vladajućih u Vladi FBiH (SDA, HDZ, SBB) upalila je alarme u opoziciji, te se već najavljuju brojni amandmani na ovaj sporni zakon.

Podsjećamo da je početkom oktobra prošle godine Vijeće ministara BiH donijelo odluku o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza BiH, dva entiteta i Brčko distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom.

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno