bdf.brcko@gmail.com

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa sumnjivim diplomama i sumnjivim moralnim integritetom.

Da li to znači da u Brčkom više nema onih iznad prosječnih, oni koji su završili prestižne fakultete i koji su svojom profesionalnom karijerom i svojim javnim angažmanom potvrdili i kao stručni i kao ljudi od moralnog integriteta? Postoje, ali rijetko koji je ostao u Brčkom. Angažovanje na javne poslove u Brčkom vrši se po principu negativne selekcije. Biraju se poslušni i nesposobni. Za sposobne i ljude od integriteta kao da nema mjesta u Brčkom već godinama.

Jedan od onih koji se potvrdio u svojoj struci na svjetskom nivou i koji godinama javni istrajava na ideju bosanskog patriotizma je gospodin Nešad Alikadić, koji pruža ruku prijateljstva i saradnje Brčko Distriktu BiH.

NEŠAD ALIKADIĆ JE ROĐEN: 31. 05. 1957. u Brčkom
Sretno djetinjstvo provodi u igri sa drugom djecom uz rijeku Savu i na selu sa rođacima uz rijeku Brku u Gornjem Rahiću. Posjećivao je i druge gradove i sela u našoj zemlji.
Volio čitati priče, ratne romane i knjige iz NOB-a.
Pogađao Osnovnu školu Zaim Mušanović od 1963. do 1971. godine
Završio Gimnaziju Vaso Pelagić 1975. godine. U Sarajevu. od 1975. do 1980., studirao je Arhitektonsko-Urbanistički Fakultet gdje je uporedo trenirao karate i bavio se spoznajom života.

Primio je SAVRŠENO ZNANJE ŽIVOTA 1977.g., koje veoma uspješno prakticira cijeli svoj životni vijek, sve do danas … što mu donosi VRHUNSKU spoznaju vlastite duše i života, istu onakvu kakvu su imali učenici Savršenih učitelja Sokrata, Platona, Isusa i Muhameda.

Živi i Radi u Ljubljani od 1980 do 1986. godine, gdje se kao arhitekt bavio projektiranjem zdravstvenih objekata i bolnica, kao i interijera u sastavu projektantske firme MedicoEngineering.

Stručni Državni Ispit iz oblasti ARHITEKTURE položio je u Zagrebu 1986. godine.
U Osijeku živi od 1986 do 1995., gdje se oženio i dobio dvoje djece, a bavio se projektiranje stambenih i industrijskih objekata u sastavu Građevinskog poduzeća „GRADNJA“ Osijek i vršio dužnost Direktora Stambene Zadruge „GRADNJA“ Osijek.

U Americi živi od 1995 do 2010. godine u gradu Santa Clara, California i radio je kao arhitekt na projektiranju rezidencijalnih objekata visoke kvalitete, u sastavu firmi BOWEN and Associates Inc. i J.D. and Associates Inc.

2010. godine se vrača u naše krajeve, gdje neko vrijeme boravi u Sarajevu, a zatim nastavlja život i nastavlja raditi kao arhitekt na projektiranju stambenih zgrada u Osijeku do 2012, a potom u Zadru do 2018. godine, a nakon toga prelazi u Orebić.

Puno putuje po Europi, Americi i svijetu, a nakon 2010 godine često boravi u Sarajevu i također putuje po Bosni i Hercegovini …

 

Šta je govorio Nešad Alikadić o Pelješkom mostu:

Od 2005. godine se idejno, aktivno zalaže za razvoj Bosne i Hercegovine kao Pomorske države i u vezi s tim se javno i u medijima protivi izgradnji „Pelješkog mosta“ i ponovnoj predaji primorskog teritorija kod rijeke Sutorine Crnoj Gori, pri čemu sa nekolicinom istomišljenika osniva Pomorsko Društvo „Jadransko more“, te pokušava medije, vodeće političare, Parlamentarne zastupnike, ministre i članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine zainteresirati da se izbore za SLOBODAN SPOJNI KORIDOR BOSNE I HERCEGOVINE DO OTVORENOG MORA, kao i za izgradnju pomorske luke na Poluotoku Kleku, koji se nalazi u Općini Neum, na našem dijelu Jadranskog mora.

Pogledajte prilog o Nešadovom javnom angažmanu u vezi Pelješkog mosta:

 

Bosanstvo Nešada Alikadića:

Nešad smatra da bi BOSANSKI (HERCEGOVAČKI) identitet trebao biti osnovni politički identitet svim ljudima koji su rođeni i žive u Bosni i Hercegovini, a da je upravo to ljudski korektno i fer i da nas samo BOSANSTVO može spasiti i nadvladati naše ljudsko prokletstvo, našu propast izraženu u nametnutom i pogrešnom Bošnjačkom, Srpskom i Hrvatskom identitetu.

Jadransko more smatra najvažnijom ankerom državnog suvereniteta i strateškom orjentacijom i emancipacijom svih naših ljudi i cijelog našeg društva.

PRILOG O BOSANSTVU:

Izdvojeno