bdf.brcko@gmail.com

Stranka za BiH Brčko distrikta BiH održala Sedmu izbornu Skupštinu

SBiH Brčko distrikta BiH jučer je s početkom u 15 sati u sali Islahijeta održala Sedmu izbornu Skupštinu, unutarstranačke izbore, te izabrala nove vijećnike/ce. Skupštini su prisustvovali  i načelnik Opštine Čelić Admir Hrustanović, potpredsjednik Džemal Smajić te v.d. predsjednika SBiH Semir Efendić, načelnik Opštine Novi Grad, koji su podržali izborni proces te čestitali kandidature.

Prije izbornog procesa, gosti i domaćin – predsjednik prim. dr. Zijad Nišić, obratili su se članovima i delegatima SBiH-a Brčko distrikt BiH.

„Danas biramo članove  Vijeća SBiH Brčko distrikta koji trebaju, zajedno sa nama, da  promoviraju  i osnaže ideju SBiH u našem gradu a to je prije svega zaštita integriteta, suvereniteta i pravne neovisnosti  BiH. To je primarna, najteža, najkompleksnija ali ne i jedina zadaća SBiH.  I ta politička borba ne počinje danas, ona traje u kontinuitetu od 1996. god. To je imidž  SBiH-a: najjača boja, miris i okus  ove političke partije što niko ne može osporiti.  I kada smo imali lokalne izbore, država BiH je bila u prvom planu. I dok su druge partije uglavnom bile posvećene borbi za vlastite ciljeve, interese i pozicije SBiH je uvijek bila na mjestima globalne politike koja brani interese BiH.

Osnivač i prvi predsjednik SBiH gosp. Haris Silajdžić je najbolje definirao karakter ove političke stranke, rekao je da je to asocijacija slobodnomislećih građana koji vole i brane BiH. Ideje o disoluciji BiH nisu više rezervirane za političke kuloare, to postaje zvanična politika koju nažalost  podržava  i  manji dio međunarodne zajednice. Sada to postaje opcija i moguća  sudbina  BiH.

I ne slučajno, redovno i u svakoj prilici ističu sintagmu da je BiH sastavljena od dva entiteta i Brčko distrikta koji imaju međuentitetsku granicu. To nije tačno. BiH nije sastavljena, već se sastoji od dva entiteta i Brčko distrikta i nije među njima granica već međuentitetska linija/ili crta/ razdvajanja. A da bi bila sastavljana trebala je prethodno biti rastavljena, ali sa ovim opisom BiH ona se nekako lakše dijeli. SBiH neće dozvoliti da disolucija bude sudbina BiH“, riječi su Zijada Nišića.

V.d. predsjednika Semir Efendić je rekao da je „iznenađen (…) činjenicom da je  u Skupštini Distrikta BiH izabrano samo 12  Bošnjaka od ukupno 31-og zastupnika; koliko broji ovo zakonodavno tijelo a po popisu iz 2013. god. Bošnjaci su činili 42 % ukupnog stanovništva, a Srbi  35 %,  a predstavlja ih 14 poslanika“.

„Odgovor je u disperziji bošnjačkog glasačkog tijela kroz mnoge nove partije, unutarbošnjačkoj političkoj konfrontaciji, ukratko: nejedinstvu Bošnjaka. SBiH je ozbiljno shvatila ovu činjenicu koja se snažno oslikava u političkoj  i svakoj drugoj participaciji najbrojnijeg naroda u Brčko distriktu. SBiH će se  zalagati da se ustanovi jedinstvo Bošnjaka u ovom gradu koje neće biti prijetnja za prava, slobode i interese drugih naroda.

U Brčko distriktu BiH postoji politički embargo na gradnju džamije u centru grada od strane predstavnika vlasti iz reda srpskog naroda. 2015. Skupština Distrikta je odbila zahtjev Islamske zajednice i usvajanje regulacionog plana Centar 5 sa ponuđenih 5 lokacija za gradnju ovog vjerskog objekta. Od tada ovi zahtjevi Islamske zajednice i Bošnjaka nisu bili na dnevnom redu!

Na ovom prostoru gravitira oko 10.000 Bošnjaka i njima su i po Ustavu BiH i po Evropskoj pravnoj stečevini ugrožena prava na vjerski život što remeti percepciju da je u Distriktu  potpunosti zaživjela toleranciju isto vrijeme su građeni vjerski objekti drugih konfesija bez osporavanja od strane Bošnjaka. SBiH smatra da za gradnju džamije ne trebaju politički kompromisi već treba uvažiti zahtjeve IZ i potrebe gradanja islamske vjeroispovijesti.”

Gosp. Efendić se osvrnuo i na aktualno stanje u SBIH po imenovanju za v.d. predsjednika i izrazio zadovoljstvo rastom povjerenja građana  prema Stranci za BiH kojoj svakodnevno pristupaju novi članovi opredijeljeni da podrže i osnaže  politički kurs SBiH.
“SBiH ima superiorne programe, sposobne kadrove i političku viziju koji garantiraju uspjeh na predstojećim izborima. Govoreći o osnivaču  i prvom predsjedniku SBIH gospodinu dr. Harisu Silajdžiću, naveo je da bi njegov povratak na političku scenu bio sreća za BiH, da bi bio favorit u utrci za člana Predsjedništva BiH, da to priželjkuje i da se toj odluci raduje ogroman broj građana BIH“, poručio je v.d. predsjednika SBiH Semir Efendić.

Poslije ovih riječi u sali Islahijeta se prolomio dug aplauz.

Smajić i Hrustanović ukazali su na kontinuirani rast SBiH-a, kojem su mogli svjedočiti u nizu lokalnih zajednica, posebno Živinicama i Čeliću.

Izbori su potom održani te su, poštujući polnu strukturu kandidata, izabrani novi vijećnici i vijećnice SBiH-a Brčko distrikt BiH. Ovom prilikom im čestitamo.

 

 

 

Izvor: otisak.ba

Izdvojeno