bdf.brcko@gmail.com

Prema svim investitorima u Brčkom odnosimo se jednako

Brčko distrikt BiH regionalno je brendiran i prepoznatljiv po poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji i trgovini. U razgovoru za Poslovne novine Esed Kadrić, gradonačelnik Brčkog, kazao je kako je jedna od dominantnih proizvodnih grana prehrambena industrija koja zapošljava preko tri hiljade ljudi.

Koje grane privrede su najrazvijenije na području Brčko distrikta, koje imaju potencijal koji bi se još mogao razvijati?

“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je prije pandemije preko 50 posto. Potom drvoprerađivački sektor gdje više od 130 firmi u ovom sektoru zapošljava preko 680 ljudi, što je skoro četvrtina ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Ono po čemu se ističemo jeste kvalifikovan i obrazovan kadar i mogućnost naučno-istraživačke i tehničke saradnje sa univerzitetima, ali i mogućnost proizvodnje inovacijskih proizvoda te razvijeno izvozno tržište.”

Koliko je pandemija uticala na zastoj u razvoju privrede u Brčkom, na koji način ste pomogli privrednicima da se prije oporave?

“Baš kao i većina ostalih sredina, Brčko nije ostalo pošteđeno posljedicama pandemije. S ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće u maju 2020.godine usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID – 19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se učinila obaveznim subvencija privredi za održavanje zaposlenosti, bilo da se radi o punoj podršci poslovnim subjektima u iznosu minimalnih plata s doprinosima, bilo da se radi o refundaciji dijela poreza i doprinosa na plate privrednim subjektima kojima nije bio zabranjen rad. Po tom osnovu privrednicima iz Brčko distrikta BiH isplaćeno je 10.293.837,68 KM (sredstava po posljednjem Programu još uvijek nisu isplaćena, aktivnosti oko isplate u završnoj fazi).”

Koje pogodnosti Brčko daje onima koji odluče da investiraju na ovom prostoru, kako privlačite nove investitore?

“Otvaranje preduzeća u Brčko distriktu BiH je potpuno besplatno, jer su ukinute takse za osnivanje preduzeća, za upis vanjskotrgovinskog poslovanja i za objavu teksta u službenom glasniku. Osnivački kapital iznosi 1 KM. Jedini trošak prilikom osnivanja preduzeća su notarske usluge za izradu osnivačkog akta i pripremu ostale dokumentacije i on iznosi oko 400 KM. Po osnovu Zakona o porezu na dobit izvozno orijentisane firme imaju pravo na poresko oslobađanje po osnovu udjela prihoda od izvoza u ukupnom prihodu – obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario određeni postotak od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit u dvostrukom iznosu, razmjerno učešću prihoda od izvoza u ukupno ostvarenom prihodu. Pojednostavljeno, preduzeće koje većinu prihoda ostvaruje od izvoza bez obzira na ostvarenu dobit ne plaća porez na dobit u Brčko distriktu BiH. Brčko distrikt vrši refundaciju troškova električne energije po osnovu Zakona na način da se uplaćeni iznosi po ovom osnovu svedu na nivo cijena za domaćinstvo. (cca 30% od uplaćenog iznosa se refundira).

Zakonska mjera refundiranje naknada 50 posto od ukupnih davanja koja se izdvajaju za zdravstveno osiguranje novozaposlenih i naknada uplaćenog doprinosa za zapošljavanje za novozaposlene je ukinuta, iz razloga uvođenja nove mjere za zapošljavanje novih radnika kojom je predviđeno finansiranje poslodavaca sredstvima u iznosu od 5.000 KM za novo zapošljavanje lica sa SSS i nižim stepenom stručne spreme i u iznosu od 7.000 KM za zapošljavanje lica sa VŠS i VSS. Odobrena sredstva za novo zapošljavanje se isplaćuju u tri godine pod uslovom da preduzeće zadrži u tom periodu radnike za koje mu je odobren podsticaj i da ne smanjuje broj radnika.

Kod olakšice koja se odnosi na nadoknadu novčanog iznosa u visini novih investicija uloženih u nabavku osnovnih sredstava koja se unose u popis osnovnih sredstava, do visine utvrđenog i uplaćenog poreza na dobit ili dohodak uvedena su ograničenja u visini podsticaja tako da je maksimalan iznos koji se može isplatiti za ovu olakšicu za pravna lica i preduzetnike 300.000 KM. Također, investicijama uloženih u nabavku osnovnih sredstava ne smatra se ulaganje u zemljište, biološka sredstva i putnička vozila, osim vozila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za bolesnike. Nadoknada novčanog iznosa po ovoj vrsti olakšice odnosi se isključivo za ulaganja na području Distrikta, s tim što se osnovno sredstvo ne može otuđiti u periodu od pet godina.

Povrat poreza na dobit i ulaganja moraju biti vezana za istu godinu i ne mogu se prenositi u neku od narednih godina. Ulaganjem se smatra momenat nabavke osnovnog sredstva ako za isto imate uredno izdatu fakturu i dokaz da je osnovno sredstvo plaćeno. U konkretnom slučaju pravo povrata poreza će biti priznato za godinu u kojoj je izvršena nabavka pod uslovom da je osnovno sredstvo u momentu podnošenja zahtjeva stavljeno u upotrebu (aktivirano) Zahtjevi se podnose u tekućoj godini za povrat uplaćenog poreza u prethodnoj godini.”

Imate li više stranih ili domaćih investitora, za koje oblasti su najviše zainteresovani?

“Kod nas u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ne postoji razlika između investitora. Mi se prema svim investitorima odnosimo jednako – krajnje odgovorno i profesionalno. Na ovom teškom vremenu, mogu se pohvaliti što sa svojim timom radim na direktnom privlačenju investicija uprkos izazovima koje nam donosi pandemija. Nama je prioritet očuvanje postojećih, obezbjeđivanje novih radnih mjesta, razvoj privrede, ostanak mladih i pozicioniranje Brčko distrikta BiH kako kako u BiH tako i regionalno, kao mjesta sigurnog poslovanja, kvalitetnih ljudi i neponovljivog geostrateškog položaja koji nema konkurencije.

Naravno, naš cilj je da to bude prevashodno proizvodna djelatnost, te takvih i imamo najviše, ali nije ni mali broj onih koji se bave uslužnim djelatnostima, od logistike pa sve do pružanja intelektualnih usluga. Jednostavno, svi su dobrodošli u Brčko distrikt BiH, mi smo tu da im omogućimo ambijent i uslove za što uspješnije i kvalitetnije poslovanje.”
Na kojim projektima za razvoj privrede trenutno radite?

“Ovdje ću samo izdvojiti neke od započetih projekata te sa zadovoljstvo podijeliti sa vama da je uspješno započeto ucrtavanje trasa na dionici autoputa Beograd – Sarajevo. Naime, pokrenuli smo izmjene prostornog plana Brčko distrikta BiH zbog potrebe da se najbrže pristupi trasiranju autoputa kroz teritoriju Brčko distrikta BiH, a koji čini buduću dionicu autoputa Beograd – Sarajevo. Jednom sedmično održavamo zvanične sastanke, ostvarena je komunikacija sa svim nadležnim institucijama RS, FBiH i nivoa BiH po ovom pitanju i Brčko se priključuje da se zajedničkim naporima krene u realizaciju ovog projekta.

Dalje, intenzivirali smo saradnju na svim nivoima vezano za izgradnju mosta na rijeci Savi, npr. nedavno smo bili u Vukovarsko-srijemskoj županiji, angažovali smo našeg državnog ministra Vojina Mitrovića koji nam daje veliku podršku na realizaciji ovog, za Brčko neizmjerno važnog projekta. Ističemo i kvalitetnu saradnju sa Svjetskom bankom na četiri izuzetno važna projekta. Dakle, projekti na kojima imamo građevinsku dozvolu, regulaciju korita rijeke Blizne, i radimo pripreme za regulaciju projekta rijeke Brke, ovo su nastavci tih projekata u fazama. Integralno radimo na projektu izgradnje Centra za upravljanje čvrstim otpadom kao i zatvaranje postojeće deponije i njeno uređenje. Jedan od najvažnijih projekata jeste uređenje obale rijeke Save, odnosno izgradnja svih neophodnih sadržaja i šetališta.

Napominjem da smo prošlog mjeseca potpisali ugovor između Vlade distrikta i STUDEN Holdinga koji se odnosi na uspostavljanje prve slobodne ekonomske zone na području Distrikta i smatram da će ovo biti dobra pretpostavka za nova ulaganja u Distrikt. Ovo je prva investicija koja ima praktičnu primjenu. Očekujem da ćemo već s jeseni krenuti sa pripremom industrijske zone i da ćemo početkom naredne godine evidentirati nova radna mjesta na ovoj zoni, preko 200.”

Kakvi su planovi za naredni period?

“Očuvanje fiskalne stabilnosti Brčko distrikta BiH, unapređenje mehanizama za kvalitetne socijalne i ekonomske programe podrške, projekti digitalizacije i funkcionalna javna uprava kao i stvaranje ambijenta u kojem mladi stanovnici Distrikta neće imati potrebu da razmišljaju o odlasku van granica, gdje su naši pripadnici zlatne dobi zbrinuti i gdje imaju mogućnost kvalitetnog života jesu nešto čemu ćemo dati prioritet.

Svjesni smo i izazova uzrokovanih pandemijom koronavirusom tako da ćemo definitivno nastaviti sa unapređenjem zdravstvenih usluga za sve građane Distrikta, nedavno smo nabavili novi CT, sve kako bismo bili u stanju da omogućimo stanovnicima Distrikta da svu medicinsku njegu po najvišim standardima dobiju u samom Distriktu. Tu nećemo stati, neumorno ćemo raditi da omogućimo što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu sa stanovnike Distrikta.”

Piše: Minela Pamuk

Izvor: poslovnenovine.ba

Izdvojeno