bdf.brcko@gmail.com

Postupak protiv sudije Osnovnog suda Brčko Distrikta Muhameda Avdića

Postupak protiv Muhameda Avdića, sudije Osnovnog suda Brčko distrikta kojeg Ured disciplinskog tužioca (UDT) tereti za prekršaj nemara i nepažnju pri vršenju službene dužnosti, počinje 9. novembra, odlučeno je na pripremnom ročištu održanom pred disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Ured disciplinskog tužioca. Foto: BIRN BiH

Kako je rečeno na pripremnom ročištu, sudija Avdić se disciplinskom tužbom tereti da je propustio da blagovremeno reaguje u četiri predmeta u Osnovnom sudu Brčko distrikta.
Dejana Bojanić iz Ureda disciplinskog tužioca je navela da će tokom postupka izvesti blizu 30 materijalnih dokaza.

“Odjel za pravosudnu upravu je dostavio izvještaj na osnovu kojeg je pokrenut ovaj disciplinski postupak”, rekla je Bojanić i dodala da je Avdiću e-mailom ponuđen prijedlog zaključivanja nagodbe, na koji on nije odgovorio.

Avdić je potvrdio na ročištu da nije dostavio odgovor na tužbu, dok je na ročištu istakao da je u dva od četiri predmeta nastupila zastara kada su njemu prebačena, dok je u jednom od njih izvršeno spajanje s drugim spisom pa je nastupila zastara.

On se osvrnuo na činjenicu da troje sudija u Osnovnom sudu Brčko distrika rade krivične i parnične predmete i da žalbe na njihove odluke rješava troje sudija Apelacionog vijeća Osnovnog suda Brčko distrikta.

“Ljudi rade po 20 godina, nisu donijeli ni jednu sudsku odluku a disciplinski ih se ne tereti. Ja sam ih donio na hiljade. Meni su 62 godine i zato što svaki postupak nije ׅ‘cakum-pakum’, pokrene se disciplinski postupak protiv mene”, istakao Avdić u svom obraćanju pred komisijom.

Kazao je da u trenutnom radu ima oko 450 krivičnih i parničnih predmeta i za preko 100 njih prijeti zastara, ali da na takve stvari nitko ne gleda. Dodao je kako nemaju pripravnika da bi se sudijama olakšao posao, te kako nije moguće upratiti koji će postupci zastarjeti.

Avdić nije dostavio materijalne dokaze disciplinskoj komisiji.

Disciplinska komisija je na kraju pripremnog ročišta upoznala strane da postoji mogućnost zaključivanja nagodbe do 9. studenog kada je zakazan početak disciplinskog postupka.

 

 

Izvor: detetktor.ba

Izdvojeno