bdf.brcko@gmail.com

Mladi Brčaci nezadovoljni, diskriminacija, korupcija i neportizam ih tjeraju iz zemlje

Mladi u Brčko distriktu BiH najviše su nezadovoljni otežavajućim okolnostima kada je riječ o zapošljavanju. Diskriminacija ih, kažu, tjera iz zemlje.

Učenik četvrtog razreda brčanske Gimnazije i aktivista za poboljšanje statusa mladih Adnan Karamujić smatra da se ova kategorija stanovništva u Distriktu najviše suočava sa etničkom i političkom diskriminacijom pri zapošljavanju. Većina mladih ne vjeruje institucijama, jer stručnost nije glavni kriterij za dobijanje posla, pa je to jedan od glavnih razloga zašto u velikoj mjeri napuštaju svoj grad.

“Imate slučajeve u Distriktu, tačno znate da su se političke stranke na vlasti dogovorile koja javna preduzeća drže. Na osnovu toga vidite koje preduzeće ima jasno definisanu etničku strukturu”, kaže Karamujić.

Donošenjem Zakona o mladima, koji se dugo čekao u Distriktu, formirano je Vijeće mladih, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja. Ovo tijelo predvodi aktivnosti na izradi strategije koja bi mladima trebala donijeti bolju budućnost.

“Očekujemo ove godine posljednji sastanak radne grupe za izradu strategije i vjerujemo da će ona biti gotova. Njeno objavljivanje prolongirano je zbog pandemije”, navodi Harun Šabanović, član UO Vijeća mladih Brčko PRONI.

Omladinske organizacije i aktivisti u ovoj lokalnoj zajednici nisu jedinstveni o pitanju rada na kreiranju politika za mlade. Neka udruženja i pojedinci se ne slažu sa radom Vijeća mladih, kao srednjoškolac sa početka naše priče, a neki nisu ni upoznati sa njihovim aktivnostima.

“Bavim se 28 godina, radim sa mladima i ne znam da se radi ta strategija. Nemamo omladinsku politiku, nemamo neki dokument koji definiše šta je ono što je potrebno mladima”, kaže Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont.

Vlada Brčko distrikta BiH pruža stručnu i finansijsku pomoć mladima, ali to nije dovoljno za uspostavljanje povjerenja u proces zapošljavanja, odnosno konkursne procedure. Najavljuje se donošenje novog zakona o državnoj službi.

“Mislim da će novi zakon na neki način omogućiti da se to povjerenje vrati. Trenutno se čekaju komentari evropskih organizacija na nacrt zakona, koje treba da daju mišljenje na tekst”, objašnjava šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović (SzBiH).

Sve navedene promjene trebale bi dovesti do boljeg statusa mladih u Distriktu, ali ranija iskustva tjeraju na oprez i čekanje konkretnih rezultata, za šta je potrebno i aktivnije uključivanje mladih u sve procese koji ih se direktno tiču.

 

federalna.ba

Izdvojeno