bdf.brcko@gmail.com

U Distriktu kažnjeno preko 200 poslovnih subjekata zbog neizdavanja fiskalnih računa

nspekcija Poreske uprave Brčko distrikta je u prvoj polovini ove godine zbog neizdavanja fiskalnih računa poreskim obveznicima izrekla prekršajne naloge u visini od preko 120 hiljada KM. Uskoro je najavljeno i zatvaranje pojedinih privrednih subjekata zbog višestrukog kršenja Zakona o fiskalnim sistemima.

Poreska uprava Brčko distrikta je prije dva mjeseca uputila upozorenje svim poreznim obveznicima koji se nalaze  u sistemu fiskalizacije da su dužni da izdaju fiskalne račune za sve isporučene proizvode i usluge.

Naime, nakon uvođenja sustava fiskalizacije u Brčko distriktu primijećeno je kako određeni broj poreznih obveznika, a naročito onih koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, redovno ne izdaje fiskalne račune, te je s tim u vezi inspekcija Porezne uprave Brčko distrikta BiH vršila pojačane kontrole evidencije prometa putem fiskalnih uređaja.

„Inspekcija je za šest mjeseci izvršila 303 kontrole onih poreskih obveznika koji se nalaze u sistemu fiskalizacije te je utvrdila da njih 205 odnosno 69 % ne izdaje fiskalne račune gdje su im u skladu sa zakonom izrečene kazne u visini od 500 do 2000 KM”, istakao je Davor Ninić, šef Finansijske inspekcije.

Izvršene kontrole pokazuju da su nažalost pojedini poreski obveznici uprkos izrečenoj novčanoj kazni zbog ne izdavanja fiskalnih računa ponovo počinili isti prekršaj.

“U takvim slučajevima Inspekciji Poreske uprave ne preostaje ništa drugo nego da krene u postupak zatvaranja takvih poslovnih subjekata i u ovom momentu imamo četiri poslovna subjekta koja su u fazi zatvaranja zbog ne izdavanja fiskalnih računa”, istakao je Ninić.

Inspekcija Poreske uprave Brčko distrikta će nastaviti sa kontrolom poreskih obveznika u dijelu izdavanja fiskalnih račune i te kontrole će se vršiti tokom radnog vremena ali i izvan njega kao i vikendom najavljeno je iz ove instituicije.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno