bdf.brcko@gmail.com

Pokazali smo odlučnost u suprotstavljanju koruptivnim praksama i ostvarili značajan korak u suzbijanju korupcije

Izjava za javnost gradonačelnika Brčko Distrikta BiH Eseda Kadrića:

 

Borba protiv korupcije je složen proces i sigurno je da rješenja nema preko noći. U nastojanjima da se pridružimo razvijenim sredinama koje se veoma uspješno bore protiv te pošasti u vrlo kratkom periodu usvojili smo vrlo važne zakone iz oblasti borbe protiv korupcije. To su Zakon o Uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju i Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Ovi zakoni su dio reformskih procesa u namjeri BiH da se pridruži Evropskoj uniji.

U skladu s tim normativnim propisima formirali smo Ured za prevenciju i koordinaciju aktivnosti za suzbijanje korupcije Brčko distrikta BiH i imenovali Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa.

Usvajanjem ovih zakona, kao i ranijim donošenjem Strategije za borbu protiv korupcije za period 2018–2019. godina i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH, stekli su se svi tehnički uslovi da u Brčko distriktu BiH uskoro budu vidljivi i konkretni rezultati na suzbijanju korupcije.

Pokazali smo odlučnost u preduzimanju konkretnih aktivnosti na suprotstavljanju koruptivnim praksama i ostvarili značajan korak u opredijeljenosti lokalne zajednice u suzbijanju fenomena korupcije sa kojima se suočavaju sve države svijeta kao i sve lokalne zajednice.

Na ovom važnom putu u borbi protiv korupcije imamo veliku i nesebičnu pomoć predstavnika međunarodne zajednice posebno američke ambasade u našoj zemlji.

Kako bismo institucionalizovali ovu saradnju 16. septembra ove godine potpisat ćemo Memorandum o razumijevanju i saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a u BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.

 

 

Sektor za informisanje Vlade Brčko distrikta BiH

Izdvojeno