bdf.brcko@gmail.com

Predsjednik Skupštine Siniša Milić neće dozvoliti da Distrikt pokrene spor pred Ustavnim sudom

Brčko distrikt traži od entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini da iz svoje kvote novca koji su dobili od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odvoje dio i za institucije distrikta, najavljujući da će u suprotnom pokrenuti spor pred sudovima jer smatraju da i njima pripada dio tog novca.

Naime, Skupština distrikta Brčko razmotrila je informaciju o podjeli finansijske pomoći BiH od MMF-a, iz koje je isključen distrikt, i donijela zaključak da se, u skladu sa konačnom arbitražnom odlukom, pozove supervizor za Brčko da prema svojim nadležnostima pomogne u rješavanju ove situacije, dok je gradonačelnik zadužen da pripremi neophodnu dokumentaciju u slučaju pokretanja spora.

Ipak, kako stvari sada stoje, do spora pred Ustavnim sudom BiH teško da će doći s obzirom na to da Siniša Milić, predsjednik Skupštine distrikta Brčko, kaže da neće pristati na to, te da je put za rješavanje tog problema razgovor s entitetskim vladama i nadležnim ministarstvima.

“Neću dozvoliti da se pokrene bilo koji spor. Rješenje treba tražiti u razgovoru s entitetskim vladama i da vidimo s njima da za Brčko distrikt odvoje dio sredstava koja su dobili od MMF-a”, rekao je Milić za “Nezavisne novine”.

On ističe da entiteti i sada pomažu Brčko distrikt, posebno Republika Srpska, koja struju isporučuje po subvencionisanim cijenama te da su Srpska i FBiH Brčkom pomogli u smislu vakcina protiv virusa korona. Kako kaže, iz tih razloga i dosadašnje pomoći sudski spor ne treba pokretati, i to treba da bude zadnja opcija.

Na samoj sjednici Skupštine Brčko distrikta, koja je održana u srijedu, gradonačelnik Esad Kadrić je rekao da distrikt traži dva odsto od tih sredstava shodno ranijoj podjeli medicinske pomoći, što je oko 13 miliona KM, ali da bi bilo sasvim dovoljno da je dobijen jedan odsto od toga, odnosno 6,5 miliona KM.

“Sredstva MMF-a namijenjena su stabilizaciji budžeta u entitetima i distriktu. Izostalo je zasjedanje Fiskalnog savjeta BiH u kojem je Brčko član i gdje se moglo uticati na raspodjelu tih sredstava”, rekao je Kadrić.

Inače, i Vlada Republike Srpske prilikom pregovora o raspodjeli sredstava od MMF-a tražila je 38 odsto tih sredstava s obzirom na to da se ona doznačavaju za pomoć u prevazilaženju posljedica virusa korona te da je ranije dogovoreno da se ta vrsta pomoći dijeli na taj način.

Međutim, na kraju je pristala i na 33 odsto, onako kako je definisano Memorandumom o razumijevanju BiH sa MMF-om iz 2016. godine.

Upravo u tom memorandumu i jeste problem s obzirom na to da je njime definisano da se sredstva MMF-a dijele na način da dvije trećine pripadaju Federaciji BiH, a trećina Republici Srpskoj, dok se Brčko distrikt uopšte ne spominje.

Dosadašnja praksa kada je riječ o sredstvima MMF-a bila je da Fiskalni savjet BiH donosi odluku o raspodjeli, a s obzirom na to da i Brčko distrikt tu ima svog predstavnika uvijek su dobijali dio tih sredstava.

Ovoga puta, s obzirom na to da se radi o sredstvima po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja, nije zasjedao Fiskalni savjet BiH jer se ne radi o klasičnom aranžmanu.
Kada je riječ o uplati ovih sredstava Brčko distriktu, tokom pregovora o raspodjeli sredstava iz SDA su ranije saopštili da neće pristati ni na šta osim na dvije trećine sredstava jer to FBiH pripada po osnovu Memoranduma, istovremeno predlažući da entiteti po 0,5 odsto sredstava koja su dobili doznače distriktu Brčko.

To je upravo oko 6,5 miliona KM sa koliko bi bili zadovoljni u Brčko distriktu jer je RS pripalo malo više od 200 miliona KM, a FBiH malo više od 402 miliona KM.

Juče smo u Ministarstvu finansija Republike Srpske pokušali dobiti odgovor na pitanja u vezi sa zahtjevom Brčko distrikta, međutim do zaključenja današnjeg broja “Nezavisnih novina” nisu se oglasili.

 

Izvor: nezavisen.com

Izdvojeno