bdf.brcko@gmail.com

Brano Jovičić pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora za korupciju u javnoj službi Brčko Distrikta

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je krivicu Brane Jovičića (66) za primanje dara ili drugog oblika koristi i protivzakonito posredovanje u obavljanju dužnosti predsjednika komisije za polaganje ispita za rad u organima uprave u Brčkom. Bivšem šefu Sektora za reformu i evropske integracije u Vladi Distrikta, Apelacioni sud u ovom gradu BiH odbio je žalbu potvrdivši prvostepenu presudu kojom je za korupciju u javnoj službi distrikta Brčko osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od dvije godine.

Tužilaštvo Distrikta dokazalo je da je Jovičić 2012. godine, dok je obavljao dužnost predsjednika Komisije za polaganje ispita za rad u organima uprave za kandidate s višom i visokom stručnom spremom, zahtijevao i primio novac da bi jednoj kandidatkinji omogućio uspješno polaganje ispita. Usto, on je osuđen jer je u dva navrata protivzakonito posredovao kod svoje zamjenice, odnosno predsjednika komisije za polaganje ispita sa srednjom stručnom spremom, kako bi osigurao uspješno polaganje ispita za dvoje prijavljenih kandidata.

Po Krivičnom zakonu Distrikta, koji je bio u primjeni u vrijeme izvršenja krivičnih djela, on je u aprilu ove godine pred Osnovnim sudom Distrikta nepravosnažno osuđen za Primanje dara i drugih oblika koristi (iz člana 374 stav 1) i Protivzakonito posredovanje (iz člana 376 stav 3). Jovičić je pred ovim sudom oglašen krivim po tri tačke optužnice za koje mu je zatim izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine. Njemu su prethodno utvrđene pojedinačne kazne od jedne godine zatvora za primanje dara, odnosno od jedne godine i dva mjeseca za protivzakonito posredovanje. Na ovu presudu, Jovičićev branilac izjavio je žalbu o kojoj je odbijanjem i potvrđivanjem prvostepene presude u konačnici odlučio Apelacioni sud Distrikta. Pored izdržavanja dvogodišnje zatvorske kazne, Jovičić je po pravosnažnoj presudi dužan platiti troškove krivičnog postupka od 1 422,20 KM, kao i paušal za rad suda u iznosu od 1 000,00 KM.

Postupajući intenzivno i u drugim predmetima ove vrste, u saradnji s Policijom distrikta, Tužilaštvo nastavlja dokazivanje krivičnih djela korupcije, naročito u lokalnim javnim službama, insistirajući na njenoj pravnoj i društvenoj osudi i što oštrijem krivičnom kažnjavanju.

Izdvojeno