bdf.brcko@gmail.com

Vlada Brčkog privodi kraju projekt stambenog zbrinjavanja osoba koje se žele trajno nastaniti u Distriktu

Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica brčanske Vlade objavilo je preliminarnu listu aplikanata koji ispunjavaju uslove za dobijanje donacije u oviru projekta resocijalizacije i rješavanja stambenih pitanja.

„Za ovaj projekat, iz budžeta je izdvojeno 150.000 maraka. Prijavilo se 80 aplikanata, od kojij je njih 20 ispunilo opšte kriterije utvrđene javnim pozivom“, kazala je šefica resornog odjeljenja Ljubica Ilić.

Nakon pregleda evntualnih prigovora, stručna komisija će sačiniti „premjer potrebnih radova“, za svaki objekat na osnovu kojeg je aplicirano, te iskazati nivo odnosno obim potrebnih radova. Koliko će donacija biti dodijeljeno, direktno će zavisiti od cijena građevinskog materijala za rješavanje stambenog pitanja svakog od aplikana.

Naime, donacije će biti dijeljene do utroška predviđenih 150.000 maraka, što praktično može značiti da je neće dobiti svih dvadeset aplikanata koliko ih je ispunilo preduslove, već onaj broj koji „pokriva“ iznos od ukupno 150.000 maraka“, precizirala je Ilić.
Novac bi na računima odabranih korisnika trebao biti najkasnije za dva mjeseca.

Inače, do kraja godine biće okončana i preostala dva programa obnove ratom razrušenih domova. Jedan koji se tiče povratka i drugi, kojim se obnavljaju ratom razrušeni domovi, onima koji nisu u statusu izbjeglih lica.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno