bdf.brcko@gmail.com

Obilježavanje 30. August, Međunarodnog dana nestalih

SAOPČENJE ZA JAVNOST

 

Koordinacija udruženja proisteklih iz predhodnog rata koji zatupaju prava porodica civinih žrtava rata i ove godine u Brčkom distrtiktu Bosne i Hercegovine simbolično obilježavaju 30. Avgust Međunarodni dan nestalih uz podršku Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Međuinarodnog crvenog križa-krsta /ICRC/ BiH i finasisku podršku BH Telecoma Sarajevo- Direkcije Brčkom distrikta BiH.

I nakon 29.godina od počinjenih ratnih zločina , suočeni smo sa činjenicom da nadležni organivlast, Tužiteljstvo i Policija Brčko distrikta BiH, Pravosudne institucije BiH i Bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljno uradile na pronalaženju skeletnih ostataka nevino ubijenih Bošnjakla, Hrvata i ostalih, na prikupljanju podataka o dokazima o ratnim zločinima, na procesuiranju i kažnjavanju počinilaca i naredbodavaca za počinjene zločine.

Zabrinjava nas činjenica da polahko, zahvaljujući vlastima u Brčko distriktu BiH i u Bosni i Hercegovini, navikavamo se na takvo stanje, gdje se nevino ubijenih sjećamo od datuma do datuma. Porodice nevino ubijenih zahtjevaju da se konačno otkriju i pronađu skeletni ostaci njihovih najmilijih, počinioce zločina privedu licu pravde. Da mjerodavne institucije Brčko distrikta BiH i u Bosni i Hercegovini rade svoj posao na pronalaženju neotkrivenih posmrtnih ostataka nevino ubijenih civila kao što to ne rade, barem bi u zadnji deset godina pronašli jedan skeletnih ostatak. Tužiteljstvo i policijske agencije su mogli pružiti nadu u pravdu porodicama žrtava a ne stvarati dojam kod porodica da jedino mogu očekivati potrebne informacije od naručioca i egzekutora zločina

Ako se takva politika nastavi, sami se pitamop, dali se zločin zaista desio , i ako činjenice o počinjenim ratnim zločinima to nepobitno potvrđuju.

Biti civilna žrtva rata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine / kao samostaln lokalna zajednica /za izvršnu, zakonodavnu , pravosudnu i polocijsku vlast samo je prefiks sa nazivom ,, CIVILNA ŽRTVA RATA,, i ništa drugo.

Program obilježavanja :

30.08.2021. godine Ponedeljak na Trgu mladih

u vremenu od 10.00 do 11,50 sati

U 11,50 sati prisutni sa Trga mladih krenut će u pravcu graničnog prelaza Brčko- Gunja gdje će preći isti s ciljem polaganja vjijenaca , bacanjem cvijeća u rijeku Savu i puštanjem balona u zrak sa ispisanim porukama

 

Ramiz Ahmetović, predsjednik O.O.

 

Izdvojeno