bdf.brcko@gmail.com

Kakva lakrdija-SDS Brčko se obratio VSTS-u: Hitno pokrenuti disciplinski postupak zbog isticanja posmrtnice ratnom zločincu

Obraćamo vam se ovim putem sa zahtjevom za dostavljanje informacija o tome da li ste preduzeli, i ako jeste šta, u vezi sa sankcionisanjem lica odgovornih za stavljanje posmrtnice osuđenog ratnog zločinca Mensura Đakića na ulaz u zgradu Tužilaštva, Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH dana 05.07.2021. godine.

S obzirom da je od ovog sramnog događaja prošlo više od mjesec dana, a da javno nema vidljive reakcije VSTS, organa koji je na osnovu člana 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu dužan da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, smatramo da je neophodno da vam se obratimo na ovakav način.

Srpska demokratska stranka smatra da je postavljanje posmrtnice osuđenog ratnog zločinca na ulaze u ustanove koje treba da procesuiraju svako krivično djelo i osude svakog počinioca direktno veličanje zločinaca i grubo vrijeđanje Srba u Brčkom, a istovremeno i čin koji narušava mir i zajednički život u ovako osjetljivoj sredini.

Osim što su uvrijedili i pokušali da na taj način ponize srpske žrtve, nosioci pravosudnih funkcija koji su odgovorni za ovo “djelo” su svakako počinili i odgovarajuće disciplinske prekršaje predviđene članom 56. stav 1), tačke 1., 2., 22. i 23. odnosno članom 57. stav 1) tačke 1., 2., 22. i 23. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na povredu načela nepristrasnosti, postupanje sa pristrasnošću i predrasudama zbog nacionalne pripadnosti, ponašanje koje šteti ugledu tužilačke/sudijske funkcije, te ponašanje koje dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva/suda.

U vezi sa navedenim, zahtjevamo da hitno pokrenete disciplinski postupak protiv odgovornih lica, utvrdite sve činjenice i okolnosti, odgovornim izreknete odgovarajuće disciplinske mjere i obavjestite javnost o učinjenom.

U Brčkom, 18.8.2021.

Predsjednik OO SDS Brčko
Mladen Vasić

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...