bdf.brcko@gmail.com

Kakva lakrdija-SDS Brčko se obratio VSTS-u: Hitno pokrenuti disciplinski postupak zbog isticanja posmrtnice ratnom zločincu

Obraćamo vam se ovim putem sa zahtjevom za dostavljanje informacija o tome da li ste preduzeli, i ako jeste šta, u vezi sa sankcionisanjem lica odgovornih za stavljanje posmrtnice osuđenog ratnog zločinca Mensura Đakića na ulaz u zgradu Tužilaštva, Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH dana 05.07.2021. godine.

S obzirom da je od ovog sramnog događaja prošlo više od mjesec dana, a da javno nema vidljive reakcije VSTS, organa koji je na osnovu člana 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu dužan da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe, smatramo da je neophodno da vam se obratimo na ovakav način.

Srpska demokratska stranka smatra da je postavljanje posmrtnice osuđenog ratnog zločinca na ulaze u ustanove koje treba da procesuiraju svako krivično djelo i osude svakog počinioca direktno veličanje zločinaca i grubo vrijeđanje Srba u Brčkom, a istovremeno i čin koji narušava mir i zajednički život u ovako osjetljivoj sredini.

Osim što su uvrijedili i pokušali da na taj način ponize srpske žrtve, nosioci pravosudnih funkcija koji su odgovorni za ovo “djelo” su svakako počinili i odgovarajuće disciplinske prekršaje predviđene članom 56. stav 1), tačke 1., 2., 22. i 23. odnosno članom 57. stav 1) tačke 1., 2., 22. i 23. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na povredu načela nepristrasnosti, postupanje sa pristrasnošću i predrasudama zbog nacionalne pripadnosti, ponašanje koje šteti ugledu tužilačke/sudijske funkcije, te ponašanje koje dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva/suda.

U vezi sa navedenim, zahtjevamo da hitno pokrenete disciplinski postupak protiv odgovornih lica, utvrdite sve činjenice i okolnosti, odgovornim izreknete odgovarajuće disciplinske mjere i obavjestite javnost o učinjenom.

U Brčkom, 18.8.2021.

Predsjednik OO SDS Brčko
Mladen Vasić

Izdvojeno