bdf.brcko@gmail.com

KAKO RADI KOMISIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U KOMUNALNOM PREDUZEĆU?

Od maja do kraja jula 2021. godine, u Komunalnom preduzeću Brčko, su objavljena 4 javna konkursa za prijem radnika i pripravnika, po kojima je u avgustu 2021. godine primljeno ukupno 46 kandidata.

 

Za sve pozicije, imena kandidata u javnosti su bila poznata i prije objave konkursa a što je znanje manje, bahatost je veća, pa se tako menadžmentu Komunalnog preduzeća desio još jedan propust gdje je Komisija za zapošljavanje radila u sastavu:

 

1. Predsjednik Upravnog odbora
2. Direktor Preduzeća
3. Zamjenik direktora za tehničke poslove

 

Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH, član 27 a stav ( 3 ) precizno je definisano ko radi u Komisiji za zapošljavanje u javnim preduzećima:

 

Član 27a

(Zapošljavanje u javnom preduzeću)

(1) Direktor vrši zapošljavanje u javnom preduzeću na osnovu obavezujuće odluke komisije koju imenuje direktor.

 

(2) Zaposleni se biraju javnim konkursom.

 

(3) Komisiju iz člana 1 ovog stava čine:

a) presjednik upravnog odbora

b) direktor

c) zaposlenik javnog preduzeća odgovoran za kadrovske poslove

 

 

Radnici i pripravnici koji su izabrani od strane tako formirane Komisije za zapošljavanje su počeli raditi tj. dolaziti na posao i time su od avgusta u Komunalnom preduzeću povećani troškovi za 46 plata…

 

Da li će ove odluke o izboru kandidata biti stavljene van snage od nadležnih institucija, saznat ćemo uskoro a ko će platiti nastalu štetu?

 

Hoće li i to ići na budžet Komunalnog preduzeća ili će konačno početi svako za svoje greške da plaća, to ćemo vidjeti ali jasno je da tuđe greške već dugo vremena uglavnom plaćaju građani Brčko distrikta.

 

O.E.

 

Izdvojeno