bdf.brcko@gmail.com

Podignuta optužnica protiv tri osobe zbog zločina protiv čovječnosti na području Brčkog

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv ČEŠIĆ RANKA, rođenog 1964. godine u Drvaru, Bosna i Hercegovina, ranije osuđivanog, državljanina Republike Srbije, LJUBIČIĆ SLOBODANA, rođenog 1972. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina, državljanina Republike Srbije, i PETROVIĆ STOJANA, rođenog 1960. godine u Brčkom, ranije osuđivanog, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i širokog i sistematičnog napada VRS, policije i paravojnih formacija na civilno
stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Brčkog, u vremenskom periodu od mjeseca aprila do mjeseca decembra 1992. godine, počinili krivično djelo zločini
protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona BiH.

Oni se terete da su kao pripadnici – policajci Interventnog voda MUP-a RS, Stanice javne bezbjednosti (SJB) Brčko, zajedno optuženi Češić Ranko i Ljubičić Slobodan
počinili krivično djelo ubistva četiri civila bošnjačke nacionalnosti, te protivpravno i nasilno zatvorili civile ženskog spola, a potom iste silovali i seksualno zlostavljali.
Optuženi Petrović Stojan se tereti da je protivpravno zatvorio žensku osobu bošnjačke nacionalnosti te nad žrtvom, prijeteći joj da će joj ubiti najbliže srodnike,
počinio silovanje.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 49 svjedoka, među kojima i svjedoka sa određenim mjerama zaštite, 5 stručnih vještaka i prilaganjem oko 130
materijalnih dokaza. Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

 

Izvor, nap.ba

Izdvojeno