bdf.brcko@gmail.com

Mi ćemo sve učiniti da ozdravimo nevladin sektor

Brčko distrikt BiH ima 700 registrovanih nevladinih organizacija. Prošle godine su te organizacije odnijele 4 miliona maraka iz brčanskog budžeta. Na snagu je došao novi Zakon o budžetu i nova Vlada. Kakve su prve reakcije nevladinog sektora na promjene u procesu finansiranja? Ko je ostao bez sredstava i zašto? Koja su moguća rješenja?

U intervjuu za Otisak TV na ova i druga pitanja odgovarao je Nedim Hamzabegović, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH.

Hamzabegoviću je ovo prva godina mandata na čelu Odjeljenja. Istakao je da je nova Vlada zatekla “burnu situaciju u odjeljenjima” koju je preuzela, “naročito u kontekstu novog Zakona o budžetu koji se u 2021. godini počeo primjenjivati u potpunosti”, dodavši da je potpunom primjenom Zakona došlo do “radikalnog zaokreta”.

“Klubovi i organizacije nisu očekivali da će se sve tako u tom obimu primjenjivati”, rekao je Hamzabegović, istakavši da je do sada većina udruženja financirana preko Osnovne knjige budžeta i skupštinskih amandmana i da su se sada našli u situaciji da “samo javnim pozivom mogu dobiti sredstva iz budžeta”.

Jedna od komplikacija, svakako za primaoca sredstava, jeste situacija u kojoj se našlo JP Radio Brčko. Hamzabegović je podsjetio da je primjenom novog Zakona došlo do problema transfera sredstava i da još uvijek traje proces promjene statusa ovog preduzeća.

Dodao je još da je bilo “mnogih nesporazuma” kod organizacija koje su, kako je istakao, bespotrebno angažovale advokate jer su mislili da se trebaju preregistrovati, a da, zapravo, nisu to morali raditi.

A osim JP-a Radio Brčko, probleme s financiranjem imale su i mjesne zajednice, boračka udruženja i sportski klubovi – saznajemo od Hamzabegovića. Kazao je da je u međuvremenu omogućeno da mjesne zajednice ipak dobiju sredstva direktno iz budžeta. Dodao je da je od boračkih udruženja i udruženja proisteklih iz rata došao isti zahtjev i da misli “da će se zakoni prilagoditi da dobiju sredstva direktno iz budžeta”.

Objasnio je da je i u slučaju sportskih klubova, također, potrebno prilagoditi zakone kako se ne bi desilo da odustaju od rada i takmičenja.

Sagovornik je poručio da kompletno civilno društvo nije dobilo “ni jedne jedine marke od budžeta” osim organizacija kao što je Crveni križ koji samom činjenicom da ima registraciju na nivou države može direktno dobiti sredstva za redovan rad.

“Sve druge organizacije moraju da čekaju javni poziv”, još jednom je podcrtao Hamzabegović.

Hamzabegović očekuje da će se novim Zakonom zaustaviti korupcija, a koja se, kako je rekao, najviše odnosila na “pravdanje sredstava”. On smatra da postoje organizacije koje su se oslonile na grantove i koje se nisu mnogo “sekirale” za pravdanje sredstava ni za kvalitetu projekata.

“Neozbiljne i kvazi nevladine organizacije će otprilike biti prinuđene ili da se u biti mijenjaju ili da se ugase, a na sceni će ostati ozbiljne organizacije. Mi ćemo finansirati samo ono što je mjerljivo i što će iza sebe ostavljati mjerljive rezultate“, poručio je.

Istakao je da je Odjeljenje uputilo oko 700 koverti od kojih su se neke i vratile i da je pozvalo udruženja da se edukuju o novim procedurama. Mišljenja je da je ovaj broj organizacija veliki, ali je dodao da “već je preko 300 zahtjeva upućeno za brisanje iz sudskog registra”.

“Ovdje nema nikakve šale”, dodao je.

Objasnio je da su nevladine organizacije u ovoj godini dobile 1 300 000 KM dok je prošle godine taj iznos bio 4 miliona maraka.

Podsjetio je će u ovoj godini biti tri javna poziva i da se slijedeći očekuje krajem septembra.

“Mi ćemo sve učiniti da ozdravimo nevladin sektor”, kazao je Hamzabegović.

Istaknuo je da je cilj Odjeljenja da osnaži organizacije da idu prema evropskim fondovima, te da se okonča proces jačanja mjesnih zajednica.

“Mnoge nevladine organizacije nisu ni svjesne svojih mogućnosti.”

Kao buduće projekte Odjeljenja najavio je formiranje odsjeka za mlade, izgradnju kampusa za mlade i dogradnju Omladinskog centra.

Izdvojeno