bdf.brcko@gmail.com

Влада одлобрила субвенције за санацију штета у привреди због корона вируса

Влада Брчко дистрикта БиХ одржала је 22. редовну сједницу на којој је усвојила Одлуку којом је одобрила субвенције и Програм утрошка средстава за субвенције према програмима мјера за санцију штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ, а који се доносе у складу са Законом о ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем несреће због COVID-19.

Стојанка Кнежевић, стручни савјетник за правна питања у Одјељењу за привредни развој, спорт и културу подсјетила је, говорећи о процедури која је претходила, да је Влада у мају мјесецу текуће године донијела програм мјера за помоћ привредним субјектима због пандемије изазване корона вирусом, након чега је био расписан јавни позив за расподјелу средстава у складу са поменутим програмом.

„ Након анализирања захтјева констатовано је да је по јавном позиву поднесено укупно 785 захтјева, од којих је одбијено 125. Након тога објављена је ранг листа на службеном порталу Владе и сви субјекти који су били незадовољни резултатима могли су да поднесу приговор. Комисија која је пристигле приговоре размотрила сачинила је коначну ранг листу са укупно 660 захтјева који су усвојени. У корист ових субјеката биће исплаћено 1 491 540 КМ. Слиједи доношење одлуке о издвајању новчаних средстава након чега ће врло брзо услиједити исплата“, закључила је Стојанка Кнежевић.

На данашњој сједници Владе усвојен је и Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка текућих донација, субвенција и трансфера у Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду одобрених Буџетом Брчко дистрикта БиХ. Чланови Владе разматрали су и усвојили Приједлог правилника о додјели средстава за финансирање програма, односно пројеката од јавног интереса у Одјељењу за јавну безбједност као и Приједлога одлуке о утврђивању посебних критеријума, бодовању, утврђивању ранг-листе приоритета за додјелу стамбене јединице у пројекту „ROMA ACTION 2“.

Усвојен је Приједлог закључка о давању сагласности на финалну верзију документа „Стратешке смјернице за хармонизацију подршке развоја МСП и предузетништва у БиХ 2021-2027“, на приједлог Одељења за привредни развој, спорт и културу те Приједлог закључка о давању сугласности на Извјештај о раду Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину.

Примљене су к знању информације на приједлог Канцеларије за управљање јавном имовином и то о стицању, без накнаде, некретнине означене као парцела број 4073 у к.о. Брчко 4 – Бродуша и некретнине означене као парцела број 590/16 к.о. Брчко 2 – стамбено насеље Брезик.

Прије 22. редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ исцрпила је дневни ред 21. редовне сједнице.

 

IZVOR: VBDBIH

Izdvojeno