bdf.brcko@gmail.com

DA LI JE MENADŽMENT KOMUNALNOG PREDUZEĆA U BRČKO DISTRITKU IZNAD APELACIONOG SUDA?

U javnosti je plasirana informacija kako radnici Komunalnog preduzeća u Brčkom imaju velike plate pa je i Skupština Brčko distrikta BiH donijela odluku tokom 2017. godine da se plate u Komunlanom preduzeću trebaju uskladiti sa platama u Vladi Brčko distrikta BiH.

U maju 2018. godine, tadašnji direktor Komunalnog preduzeća, Mirsad Đapo je sam odredio koeficijente plata za radnike bez ikakvog kriterijuma i metodologije – samo je u tabeli sa imenom i prezimenom radnika i nazivom pozicije odredio nove koeficijente i dostavio Upravnom odboru na usvajanje Pravilnik o platama kojim je nekim radnicima smanjio a nekim povećao plate, proizvoljno.

Prilikom izrade i donošenja novog Pravilnika o platama, Đapo se pozvao na nevažeći Pravilnik o platama iz 2013. godine a važeći je bio iz 2014. godine.

Tada su dvije zaposlenice Komunalnog preduzeća odbile potpisati ponuđeni aneks ugovora o radu sa smanjenom platom – jedna je dala otkaz a druga je svoja prava tražila pred Osnovnim i Apelacionim Sudom Brčko distrikta BiH.

Tri godine kasnije, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je donio Presudu kojom je utvrđeno da Pravilnik o platama koji je donio Upravni odbor Komunalnog preduzeća, dana, 17. maja 2018. godine nije u skladu sa Zakonom o radu i da zaposlenici koja je pokrenula utvrđivanje zakonitosti tog Pravilnika, tako određen koeficijent plate prestaje da važi danom objave Presude u službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Presuda Apelacionog suda je donesena 07.jula a objavljena u Sl. glasniku Brčko distrikta BiH, br. 13/2021 dana, 26. jula 2021. godine.

Od toliko pravnika zaposlenih u Komunalnom preduzeću, direktor je angažovao advokata iz Brčkog i platio uslugu od javnih sredstava, da mu ” PREVEDE ” Presudu Apelacionog suda i da mu da naputak šta treba da radi.

Zaposlenica Komunalnog preduzeća se obratila menadžmentu sa zahtjevom da joj od dana objave Presude Apelacionog suda – 26.jula daju novi aneks Ugovora o radu sa koeficijentom plate koji je imala prije stupanja na snagu Pravilnika za koji je Apelacioni sud utvrdio da je nezakonito donesen, ali to se nije desilo.

Primjera radi plata sa SSS radnicima Komunalnog preduzeća 712,05 KM a u Vladi Brčko distrikta BiH 948,00 KM, dok su plate NK radnika, KV radnika i VKV radnika koji nose teret kompletnog Preduzeća mizerno niske u odnosu na zahtjeve posla.

Treba imati na umu i činjenicu da poslovi koje radi većina radnika u Komunalnom preduzeću nisu kompatibilni sa poslovima u Vladi Brčko distrikta BiH pa se treba zapitati na koji način se plate radnika u Komunalnom preduzeću mogu uskladiti sa platama u Vladi Brčko distrikta BiH…

Pored toga, plate radnicima sa istom stručnom spremom i istom složenosti polova nisu iste, što sve skupa dovodi do opšteg nezadovoljstva radnika.

U KAKVOJ SRAZMJERI SU ZNANJE I BAHATOST U KOMUNALNOM PREDUZEĆU?

Što je znanje manje, bahatost je veća, a ako je suditi po činjenicama, u Komunalnom preduzeću nikada nije bilo u menadžmentu manje znanja i više bahatosti….

 

 

I.E.

 

Izdvojeno