bdf.brcko@gmail.com

O B A V J E Š T E NJ E Z A M E D I J E POLICIJE DISTRIKTA

Policija Brčko distrikta BiH će u saradnji sa Koordinacionim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima Brčko distrikta BiH, a povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, na Trgu Mladih 30.07.2021. godine sa početkom u 11 sati postaviti štand na kojem će dijeliti promotivne materijale.

Policija Brčko distrikta BiH ovom aktivnošću želi javnosti ukazati na fenomen trgovine ljudima kroz podizanje svijesti građana u prevenciji i borbi protiv ove pojave.

Pozivamo predstavnike medijskih kuća da isprate ovu aktivnost.

Stručni referent za odnose s javnošću-portparol
Policije Brčko distrikta BiH
Dževida Hukičević

Izdvojeno