bdf.brcko@gmail.com

Ko o čemu, Vlada o grantovima i subvencijama

Vlada Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 20. redovne sjednice usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nositeljima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH – transfer Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamata u iznosu od 1.200.000,00 KM obezbijeđen je Budžetom Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. Sredstva dodjeljena u skladu sa ovim programom moraju biti utrošena do 31.12.2021. godine.

Svrha ovog programa je omogućiti preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima
poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH, povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama, drugim pravnim i fizičkim osobama u Odjeljenju za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o finansiranju programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih osoba od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, Nacrt odluke o promjeni namjene javnog dobra kao i Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist udruženja građana „Forum mladih za demokraciju.

Vlada je usvojila I Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za rad i materijalne troškove Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, Smjernica za izradu nacrta odluke o odobravanju i načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija Crvenom križu Brčko distrikta BiH i mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH, Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za zapošljavanje za preraspodjelu neiskorištenih sredstava po ranijim programima samozapošljavanja, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt memoranduma o razumijevanju u oblasti kulturne suradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dva modela osnivanja instituta.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i informacija s prijedlogom zaključka o postupku izrade regulacionog plana dijela stambenog naselja „Centar II“.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno