bdf.brcko@gmail.com

Ombudsmeni BiH reagovali povodom ukidanja prava na dječiji dodatak u Brčkom

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su posredstvom svojih partnera, nevladinih organizacija koje rade u oblasti prava djeteta, došli do saznanja da će se na 11. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanoj za 14.07.2021. godine, između ostalog, razmatrati i Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), kojim se ukida pravo na dječiji dodatak za djecu koja iz bilo kog razloga nisu uključena u obrazovni proces ili ga redovno ne pohađaju, odnosno za djecu koja načine težu povredu školske discipline.

Ombudsmeni izražavaju zabrinutost povodom konkretne situacije i obavijestili su Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da se predloženim zakonskim rješenjem otvaraju brojna pitanja kršenja i ugrožavanja prava djeteta na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i postupanja koja nisu u skladu sa međunarodnim standardima, prvenstveno sa osnovnim principima i odredbama UN Konvencije o pravima djeteta.

U skladu sa svojim mandatom i nadležnostima, Ombudsmeni su otvorili predmet po službenoj dužnosti i pozvali nadležne da se izjasne povodom nastale situacije.

Takođe, Ombudsmeni su pozvali Skupštnu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da otvori javnu raspravu o pitanjima koja su predmet izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti, istovremeno izražavajući spremnost da doprinesu kreiranju rješenja koja će biti u skladu sa međunarodnim standardima i koja će biti u skladu sa najboljim interesom djeteta.

Ombudsmeni su mišljena da bi svi nadležni organi na svim niovima vlasti u Bosni i Hercegovini trebali izmjeniti relevantno i važeće zakonodavstvo kako bi pravo na dječiji dodatak ostvarivala djeca do navršenih 18. godina života. S tim u vezi, kada je riječ o ostvarivanju prava djeteta na dječiji dodatak, Ombudsmeni će u narednom periodu prezentovati javnosti Specijalni izvještaj o stanju ostvarivanja prava na dječiji dodatak u Bosni i Hercegovini sa rezultatima istraživanja i uputiti preporuke nadležnim organima.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno