bdf.brcko@gmail.com

11. jula Dan žalosti u Brčkom

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić donio je odluku o proglašenju 11. jula 2021. godine Danom žalosti na području Brčko distrikta BiH.

Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade i institucija Brčko distrikta BiH.

Medijske kuće na teritoriji Brčko distrikta BiH i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Brčko distrikta BiH dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Izdvojeno