bdf.brcko@gmail.com

Napredak u Brčkom podrazumijeva predanu borbu protiv korupcije

Napredak u Brčkom podrazumijeva prostor bez mina, snažnu i predanu borbu protiv korupcije, te inkluzivno okruženje za sve stanovnike Brčkog. Odgovornost je javnih institucija Distrikta da pokažu da mogu ponovno pridobiti povjerenje javnosti te ostvariti kvalitet života i prilike u privatnom sektoru kojima će uvjeriti mlađe generacije da tu ostanu, istakao je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, Michael Scanlan.

U utorak, nakon sastanka sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta posvećenog spomenutim izazovima, supervizor je prisustvovao i prezentaciji projekta „MSP Brčko Istok“ koju je upriličio brčanski Regionalni ured Centra za uklanjanje mina u BiH. Ovaj projekat predstavlja prvi korak u rješavanju preostalih minsko-sumnjivih područja u Distriktu, što bi trebalo biti okončano do 2024. godine. Prezentaciji su također prisustvovali gradonačelnik Brčkog, te predstavnici Odjeljenja za javnu sigurnost.

Supervizor je naglasio da aktivnosti na uklanjanju mina ne samo da doprinose javnoj sigurnosti, one također pomažu i da se stvori okruženje pogodno za razvoj turizma, agro-industrije, te infrastrukture – prije svega za izgradnju važne raskrsnice auto-puteva koji će povezati Brčko sa domaćim i stranim tržištima.

Supervizor Scanlan se sastao i sa novoimenovanim članicama Komisije za utvrđivanje sukoba interesa koja, zajedno sa Uredom za borbu protiv korupcije, predstavlja jedno od ključnih javnih tijela čiji je zadatak vraćanje povjerenja zajednice u njene javne institucije. To će se postići strogom, nepristrasnom i profesionalnom primjenom odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

Kao javne službenice, članice ove Komisije također podliježu istim provjerama kao i svi drugi javni zvaničnici, a organi za borbu protiv korupcije će i dalje uživati podršku međunarodnih partnera. U tom smislu, supervizor je pozdravio incijativu OSCE-a da nastavi promovirati i nadzirati provedbu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

Supervizor je održao odvojene sastanke sa Predsjednicom Komiteta za ljudska prava Skupštine Distrikta, Milijanom Simić i Predsjednicom Saveza nacionalnih manjina, Todorkom Jovanović. Supervizor je izrazio podršku aktuelnim naporima da se dovrši formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta, uključujući i usvajanje amandmana na Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina koji se tiču statusa Vijeća kao savjetodavnog tijela Skupštine.

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...