bdf.brcko@gmail.com

Napredak u Brčkom podrazumijeva predanu borbu protiv korupcije

Napredak u Brčkom podrazumijeva prostor bez mina, snažnu i predanu borbu protiv korupcije, te inkluzivno okruženje za sve stanovnike Brčkog. Odgovornost je javnih institucija Distrikta da pokažu da mogu ponovno pridobiti povjerenje javnosti te ostvariti kvalitet života i prilike u privatnom sektoru kojima će uvjeriti mlađe generacije da tu ostanu, istakao je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, Michael Scanlan.

U utorak, nakon sastanka sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta posvećenog spomenutim izazovima, supervizor je prisustvovao i prezentaciji projekta „MSP Brčko Istok“ koju je upriličio brčanski Regionalni ured Centra za uklanjanje mina u BiH. Ovaj projekat predstavlja prvi korak u rješavanju preostalih minsko-sumnjivih područja u Distriktu, što bi trebalo biti okončano do 2024. godine. Prezentaciji su također prisustvovali gradonačelnik Brčkog, te predstavnici Odjeljenja za javnu sigurnost.

Supervizor je naglasio da aktivnosti na uklanjanju mina ne samo da doprinose javnoj sigurnosti, one također pomažu i da se stvori okruženje pogodno za razvoj turizma, agro-industrije, te infrastrukture – prije svega za izgradnju važne raskrsnice auto-puteva koji će povezati Brčko sa domaćim i stranim tržištima.

Supervizor Scanlan se sastao i sa novoimenovanim članicama Komisije za utvrđivanje sukoba interesa koja, zajedno sa Uredom za borbu protiv korupcije, predstavlja jedno od ključnih javnih tijela čiji je zadatak vraćanje povjerenja zajednice u njene javne institucije. To će se postići strogom, nepristrasnom i profesionalnom primjenom odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

Kao javne službenice, članice ove Komisije također podliježu istim provjerama kao i svi drugi javni zvaničnici, a organi za borbu protiv korupcije će i dalje uživati podršku međunarodnih partnera. U tom smislu, supervizor je pozdravio incijativu OSCE-a da nastavi promovirati i nadzirati provedbu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta.

Supervizor je održao odvojene sastanke sa Predsjednicom Komiteta za ljudska prava Skupštine Distrikta, Milijanom Simić i Predsjednicom Saveza nacionalnih manjina, Todorkom Jovanović. Supervizor je izrazio podršku aktuelnim naporima da se dovrši formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta, uključujući i usvajanje amandmana na Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina koji se tiču statusa Vijeća kao savjetodavnog tijela Skupštine.

Izdvojeno