bdf.brcko@gmail.com

Zakon o igrama na sreću u Distriktu ponovo na dnevnom redu

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 15. redovne sjednice Nacrt zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Donošenje novog zakonskog rješenja zahtjevale su dinamične promjene u oblasti priređivanja igara na sreću u vidu stalnog pojavljivanja novih igara odnosno novih načina za učestvovanje u igrama na sreću kao i zbog činjenice da postojeći sistem nadzora nad naglo razvijenim tržištem igara na sreću nije dovoljno efikasan.

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić rekao je da je zadnji put ovaj zakon usvojen 2007. godine, dakle, da je prošlo 14 godina, i postojala je potreba da se izradi novi zakon na kojem je Direkcija radila dvije godine.

„Zakon je dosta dobar i on je zbir svih nekakvih zakonskih rješenja iz oblasti u svim okolnim zemljama uzimajući i zemlje Evropske unije. Zakon će biti u primjeni od 1. 1. 2022. godine i potrebno je donijeti još neke pravilnike i uspostaviti sistem kako bi porezna uprava mogla u potpunosti pratiti izvršenje i kako bi se naplatilo i više prihoda u budžet Brčko distrikta BiH“, rekao je Mato Lučić.

Članovi Vlade odobrili su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu obračuna i isplate plata budžetskim korisnicima na prijedlog Direkcije za finansije. Usvojena je i Odluka o imenovanju radne grupe u oblasti poljoprivrede za saradnju s Narodnom Republikom Kinom.
Vlada je započela i 16. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanje Programa utroška sredstava za subvencioniranje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima, podružnicama i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH u iznosu od 1.200.000,00 KM.

Odobrene su Smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju posebnih kriterija, bodovanja i utvrđivanja rang-liste prioriteta za dodjelu stambene jedinice u projektu „ROMA ACTION 2“.

Članovi Vlade razmatrali su i usvojili Prijedlog odluke o korištenju sredstava rezerve u svrhu nabavke neophodne opreme, roba i usluga za realizaciju plana vakcinacije koja će se odvijati u prostorijama Omladinskog centra, a usvojen je i Prijedlog odluke o korištenju sredstava rezerve u svrhe nabavke klima uređaja za pomenuti prostor.

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju subvencije i programa utroška sredstava JP „Radio Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH kao i Odluka o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2021. godinu.

U toku 16. redovne sjednice usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava donacija gradonačelnika Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Izdvojeno