bdf.brcko@gmail.com

Izvještaj sa desete redovne sjednice Skupštine Brčko Distrikta BiH

Skupština Brčko distrikta BiH održala je desetu redovnu sjednicu na kojoj  je, u prvom čitanju, usvojen Nacrt zakona o javnoj imovini, za koji  će se održati  javna rasprava 30. juna s početkom u 17 sati.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da se  ovim zakonom omogućava raspolaganje javnom imovinom putem direktnog sporazuma u javnom interesu, stvara se pravni osnov za dodjelu stanova bivšim  pripadnicima Armije BiH i HVO-a, te rješava pitanje dodjele zemljišta vjerskim zajednicama i problem nedostatka mjesta za ukop umrlih.

U prvom čitanju usvojen je i set nacrta zakona o dopunama zakona o platama i naknadama budžetskih korisnika zaposlenih u institucijama Distrikta i organima uprave.

Predsjednik Milić rekao je da su u budžetu za ovu godinu obezbijeđena sredstva za isplatu toplog obroka za zaposlene u javnoj upravi i institucijama Distrikta, te da je bilo neophodno intervenisati kroz zakone o platama u tim institucijama kako bi se stvorio pravni osnov za isplatu toplog obroka .

„To su prinadležnosti koje su utvrđene i Zakonom o radu kada je u pitanju realni sektor. U narednom periodu prethodi nam analiza svih dodataka na platu, naknada i drugih prinadležnosti kako u realnom tako i u javnom sektoru da bi se ta primanja uskladila“, pojasnio je predsjednik.

Na desetom redovnom zasjedanju  usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, imenovani su članovi Komisije za sprečavanje sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta, te doneseno nekoliko odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa.

Za naredno zasjedanje odloženo je razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

 

Izvor: SBDBiH

Izdvojeno