bdf.brcko@gmail.com

ODRŽANA MEĐUPARLAMENTARNA KONFERENCIJA ODBORA ZA EVROPSKA PITANJA

Predsjedavajući Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko distrikta BiH  Uroš Vojnović učestvovao je danas na online međuparlamentarnoj konferenciji Odbora za evropska pitanja.

Tema konferencije su bila aktuelna pitanja vezana za  proces evropskih integracija s posebnim osvrtom na provedbu Plana prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija i uloga odbora za evropska pitanja u provedbi Plana kao i nova postignuća u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i rasprava o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta.

Predsjedavajući Vojnović naglasio je da će Komisija za evropske integracije u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na realizaciji mjera iz plana prioriteta a sve u skladu s preuzetim obavezama na koje su se parlamenti u Bosni i Hercegovini obavezali potpisivanjem ovog dokumenta u Mostaru u februaru ove godine.

Na konferenciji su učestvovali i Nikola Lovrinović, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije, Marijan Klaić, član Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma kao i predstavnici odbora za evropske poslove  Hrvatskog sabora, Parlamenta Austrije i Narodne Skupštine Mađarske.

 

Izvor: SBDBiH

Izdvojeno