bdf.brcko@gmail.com

Skupština Distrikta bila domaćin 12. Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH

Članovi rukovodstva Foruma ponovo su uputili poziv za daljnje intenziviranje aktivnosti nadležnih institucija u BiH kako bi što prije provele 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidaturi BiH za članstvo u EU kao uslov za sticanje statusa kandidata.

Predsjedavajući Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko distrikta BiH Uroš Vojnović je napomenuo da bez 14 osnovnih prioriteta BiH neće moći da dobije status kandidata te da je Brčko u odnosu na ostale parlamente u BiH usvojilo Zakon o sprečavanju sukoba interesa i  da i dalje radi na različitim zakonskim i podzakonskim aktima.

„Dobrim dijelom postoji spremnost parlamenata za daljnji rad za ispunjavanje svih 14 prioriteta koji su potpisani u Mostaru“, istakao je Vojnović.

Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Igor Crnadak smatra da je najveći zastoj u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i obezbjeđivanja uslova za fer i poštene izbore.
Predsjednik Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović rekao je da Evropska komisija ne zahtijeva provođenje svih prioriteta, ali da se od vlasti u BiH očekuje da pokažu napor kako bi se stekao utisak kod Evropske komisije da BiH može dobiti kandidatski status.

„Tada bismo jasnije i preciznije, u parlamentarnim procedurama na svim nivoima kod donošenja zakona i propisa koji se trebaju uskladiti, vidjeli ko je za evropski put, a ko nije“, istakao je Lovrinović.

Lovrinović je dodao da će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da uputi zahtjev Evropskom parlamentu da ove godine BiH dodijeli kandidatski status.

 

 

Izvor: SBDBiH

Izdvojeno