bdf.brcko@gmail.com

Policija Distritka provodi istražne radnje na rasvjetljavanju nestanka i smrti Fetija Mihmića Opana

Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH nastavila intenzivne istražne radnje na dokumentovanju svih činjenica i dokaza bitnih za rasvjetljavanje nestanka i smrti lica F.M., čije beživotno tijelo je pronađeno dana 01.06.2021. godine na području sela Jagodnjak.

U nastavku sveobuhvatnih radnji dokazivanja i preduzimanjem drugih potrebnih kriminalističkih mjera i radnji prikupljeni su potrebni dokazi, te je Policija Brčko distrikta BiH dana 02. 06. 2021. godine uputila Izvještaj Tužilaštvu Brčko distrikta BiH zbog osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Otmica“ iz člana 177. stav (1) i krivično djelo „Ubistvo“ Iz člana 163. stav (2) tačka 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, protiv lica B.A. rođenog 1982. godine u Brčkom, gdje je i nastanjen, a koji je prethodno lišen slobode.

Osumnjičeni je prema prikupljenim dokazima prethodno planirao i pripremio da drugog protivpravno drži ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja ili ga prisili da nešto učini ili trpi, nakon toga uz upotrebu podesnog predmeta lišio života lice F.M. rođen 1941. godine u Brčkom, gdje je i nastanjen, te preduzeo više radnji na prikrivanju tragova izvršenja krivičnog djela.

Pored toga što ovakva krivična djela spadaju u grupu najtežih i najsloženijih krivičnih djela pripadnici Policije Brčko distrikta BiH su pod nadzorom predmetnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH u veoma kratkom vremenskom periodu razjasnili ključne činjenice i okolnosti, prikupili određene dokaze, identifikovali i lišili slobode osumnjičenog.

Osumnjičeni B.A. predat je u dalju nadležnost Tužilaštvu, pod čijim nadzorom će biti nastavljene dalje radnje dokazivanja u predmetnoj krivičnoj istrazi.

 

ŠEF
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH

mr. Goran Pisić

 

Izdvojeno