bdf.brcko@gmail.com

Kakav napredak! Revizorski izvještaji bez negativnih mišljenja?

Kancelarija za reviziju finansijskog poslovanja javnih službi i institucija Distrikta u minulom jednogodišnjem periodu sačinila je ukupno trideset revizorskih izvještaja, od kojih se 29 odnosi na finansijsko poslovanje, dok je jedna revizija učinka.

„Devet revidiranih subjekata je dobilo pozitivno mišljenje u pogledu finansijskog poslovanja, dok je njih dvadeset imalo revizorsko mišljenje sa rezervom“, rekao je glavni revizor Nekir Suljagić.

I dalje ostaje problem primjene revizorskih preporuka za korigovanje finasijskog poslovanja jer ih je za protekli izvještajni period, kroz predreviziju i reviziju, sačinjeno ukupno 681, a implementirano svega 16 procenata. Od ukupnog broja, 36 posto datih preporuka je u primjeni, dok čak 48 posto, uopšte nije primjenjeno.

„Upravo neprimjenjivanje datih preporuka je problem koji sve institucije u Distriktu, zajedno sa našom kancelarijom, trebaju rješavati. Stoga je jedna multisektorska radna grupa već u procesu sačinjavanja, upustva, dokumenta u kojem će biti predviđene i sankcije za one, revidirane subjekte, koji nisu proveli date preporuke“, naglasio je Suljagić.

Ono što treba rješavati u narednom periodu, kad je rad same Kancelarije za reviziju u Distriktu u pitanju, jeste kadrovski je ojačati.

„Imamo nekoliko revizora koji su pred penzijom pa nam je kadrovsko ojačavanje mlađim stručnim kolegama neophodno, tim prije jer se u posljednjih godinu dvije formiralo još pet subjekata, koje imamo obavezu revidirati, a broj naših izvršilaca je ostao isti“, naglasio je Suljagić.

Inače, trenutno u brčanskoj Kancelariji djeluje četri dvočlana tima za finansijsku i jedan dvočlani tim za reviziju učinka.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno