bdf.brcko@gmail.com

Brčanska policija domaćin 21. sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

Policija Brčko distrikta BiH danas je domaćin 21. redovnog sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou. Ovaj vid saradnje tužilaštava i policije realizuje se u okviru aktivnosti Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” koji implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Švicarske i Norveške.

Sastanku ovog Strateškog foruma prisustvovali su Munib Halilović, glavni federalni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Mahmut Švraka, glavni republički tužilac Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, te rukovodioci policijskih tijela u BiH, Darko Ćulum, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ispred Federalne uprave policije Mirko Kuprešaković, načelnik Terenskog ureda Mostar, Siniša Kostrešević, direktor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i domaćin sastanka, šef Policije Brčko distrikta BiH, Goran Pisić, te predstavnici projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Amila Rahić i Aleksandra Todorović.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima u radu tužilaštava i policijskih agencija, evaluaciji upotrebe Uputstva za saradnju ovlaštenih službenih lica i tužilaca, rješavanju krivičnih djela vezanih za trgovinu ljudima što je tema sa prethodnog sastanka, kao i prijedlogu tema za edukacije ovlaštenih službenih lica i drugim temama.

Strateški forum rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela održan je uz poštovanje svih epidemioloških mjera, a ponovo je potvrdio ovaj vid saradnje kao najbolji, pa će se i u narednom periodu nastaviti dosadašnja praksa ujednačavanja stavova i podjele najboljih praktičnih iskustava među institucijama.

 

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH

Izdvojeno