bdf.brcko@gmail.com

Konkretna realizacija Strategije razvoja Distrikta specijalna pogodba sa Holding grupacijom

Strategija razvoja najvažniji je strateško planski akt Brčko distrikta BiH. Strategija obuhvata period od 2021. do 2027. godine, usvojena je na posljednoj sjednici Skupštine, a njena važnost je što na planski način usmjerava dalji razvoja Brčko distrikta.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da Strategija razvoja u sebi sadrži prednosti koje Brčko posjeduje, jedinstvenu administraciju sa pravnim okvirom, mogućnost donošenja autonomnih propisa, naše geografske prednosti i sve druge potencijale Brčko distrikta.

„Strategija je bazirana na 14 sektora sa 45 razlilčitih mjera, a za realizaciju je neophodno izdvojiti blizu 400 miliona maraka, od čega su oko 300 miliona KM budžetska sredstva, a ostala iz različitih drugih izvora“, pojasnio je Milić i dodao da će se već u budžeta za narednu godinu u obzir uzeti strateški planovi i aktivnosti iz Strategije razvoja za 2022. godinu.

Milić je podvukao da je vrlo bitno da se već na samoj sjednici Skupštine na kojoj je usvojena Strategija, krenulo u konkretnu realizaciju određenih strateških planova, kao što je specijalna pogodba sa Holding grupacijom, koja u prvoj fazi ulaže 20 miliona maraka i zapošljava oko 200 radnika.

Milić je još dodao da je prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Holding grupacijom vođeno računa o nizu projekata koji su ponuđeni kao dio Memoranduma, a iz oblasti eko- ruralnog turizma, privrede, zdravstva i drugih ekonomsko- društveni segmenata.

Ukupna vrijednost projekata sadržanih u Memorandumu je oko pola milijarde maraka, uz zapošljavanje oko 4.000 ljudi u narednih 10 godina.

 

Izvor: RBDBiH

 

Izdvojeno