bdf.brcko@gmail.com

Zabranjeno organizovanje defilea završnih razreda osnovnih i srednjih škola Distrikta

Policija Brčko distrikta BiH i Inspektorat Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH podsjećaju učesnike maturskih večeri kao i građane, da je Naredbom komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj predmeta: 02-000033/21, broj akta: 01.1-1413EK-089/21 od 19.05.2021. godine, zabranjeno organizovanje defilea maturanata završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području Brčko distrikta BiH.

Policija Brčko distrikta BiH i Inspektorat pozivaju sve građane na društveno odgovorno ponašanje i poštovanje pomenute Naredbe, kao i svih epidemioloških mjera, jer će u suprotnom Policija Brčko distrikta BiH i Inspektorat preduzimati zakonske mjere iz svoje nadležnosti, posebno na dokumentovanju eventualnog defilea kao i identifikovanju i procesuiranju organizatora i učesnika defilea, a sve na osnovu Zakona o javnom redu i miru.

Na kraju, posebno maturantima Brčko distrikta BiH želimo sretan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspjeh u budućem školovanju i radu.

ŠEF ŠEF
INSPEKTORATA BRČKO DISTRIKTA BiH POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH

Adnan Drapić mr. Goran Pisić

Izdvojeno