bdf.brcko@gmail.com

Sumnjiv izbor notara u Distriktu: Pravosudna komisija čekala na “pravog” kandidata

Prvi konkurs za izbor notara bio je raspisan u julu prošle godine, ali je krajem decembra i poništen, da bi ponovo bio raspisan u martu ove godine. Izvori Žurnala navode da je već poznato ime kandidatkinje kojoj je to mjesto namijenjeno, a navodno se radi o osobi čiji je suprug blizak samom vrhu brčanskog pravosuđa

Grupa pravnika iz Brčko distrikta BiH ogorčena je stanjem u tamošnjem pravosuđu i sve očitijim namještanjima radnih mjesta na svim pozicijama. Posljednje što im budi sumnju jeste konkurs za izbor notara, a naši izvori tvrde da je već poznato i ime kandidatkinje buduće notarke u Brčkom.

Zvanično, ali ne i pravo pojašnjenje

Navodno se radi o osobi čiji je suprug uposlenik jedne policijske agencije i blizak je čelnim ljudima brčanskog pravosuđa, koji su ujedno i članovi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koja i vrši izbor.

Konkurs za izbor notara prvi put je raspisan u julu prošle godine, ali je odlukom Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH u decembru iste godine i poništen. Kao zvaničan razlog je naveden protek zakonskog roka od 30 dana za izbor kandidata. Međutim, iz nekoliko izvora saznajemo da je stvarni razlog poništenja konkursa taj što se u to vrijeme nije prijavio “pravi kandidat”.

Druga prilika mu je pružena 5. marta ove godine kada je Pravosudna komisija raspisala novi konkurs za izbor notara u Brčko distriktu BiH. Ovaj konkurs je okončan 5. maja i prema našim posljednjim informacijama na njega su se prijavila četiri kandidata, među kojima je i onaj “pravi”, odnosno “prava”.

Naši izvori navode da u postupku izbora notara na području Brčko distrikta BiH, inače, postoji nekoliko spornih stvari, a ključno je to što Zakon o notarima Brčko distrikta BiH pojedinci “tumače kako njima odgovara”. To im je omogućeno upravo zbog toga što određen broj stvari u samom Zakonu nije izričito preciziran zbog čega i postoji prostor za malverzacije.

Jedna od takvih stavki je i ona koja se odnosi na komisiju koja vrši izbor.
“Pravosudna komisija formira komisiju za sprovođenje konkursa koja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom”, stoji u članu 8. Zakona o notarima Brčko distrikta BiH, a koji se odnosi na izbor notara.

Naši sagovornici smatraju da bi to trebalo regulisati na način kako je urađeno Zakonom o notarima u FBiH i RS, gdje je izbor notara, inače, u rukama nadležnih ministarstava pravde.

Članovi komisije za izbor notara u FBiH se određuju iz reda diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje 10 godina radnog iskustva i članova pravnih fakulteta, koji u predmetima za koje su imenovani raspolažu naročitim kvalifikacijama, dok Komisiju u RS-u čine dva člana koje predlaže predsjednik Vlade, jednog člana predsjednik Vrhovnog suda RS i dva člana predlaže Ministarstvo.

Rok od 30 dana

U Pravosudnoj komisiji nisu nam mogli precizirati kada će biti poznato ko je od kandidata i zvanično izabran za notara, istovremeno podsjećajući da se prema Zakonu o notarima Brčko distrikta BiH izbor kandidata prijavljenih na konkurs treba izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
Dakle, ukoliko je 5. maj bio posljednji dan za prijave onda bi novi notar u Brčkom trebao bi biti izabran do 5. juna.

FOTO: radiobrcko.ba
Piše: Zinaida Đelilović
(zurnal.info)

Izdvojeno