bdf.brcko@gmail.com

Najnoviji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Distrikta

Neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ je danas, 29.04., u Brčkom, predstavila svoj treći izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta. Za period januar-mart 2021. godine.

Praćenje finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta u 2021. godini nastavak je aktivnosti iz 2020. godine vezane za inicijativu grupe građana i civilnih organizacija iz Brčko distrikta koja treba da doprinese transparentnijem budžetskom finansiranju neprofitnih organizacija, većoj uključenosti predstavnika neprofitnih organizacija u proces izrade budžeta, zakona i podzakonskih akata, dodjele budžetskih sredstava i praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih budžetskih sredstava i prelaska sa dosadašnje prakse finansiranja favorizovanih na praksu programskog, projektnog i drugog prihvatljivog sufinansiranja većine neprofitnih organizacija na osnovu javnih poziva i poštenih kriterijuma.

Danas prezentirani izvještaj vezan je za ovogodišnji budžet Distrikta, usvojen tek 31. marta, u iznosu nešto većem od 238 miliona KM, u kome na grantove za finansiranje neprofitnih organizacija otpada oko 5 i po miliona (ili, precizno: 5.515.956 KM) ili 2,3%.
Prezentator izvještaja o dodjeli i trošenju budžetskih sredstava neprofitnim organizacijama Distrikta, Momir Dejanović, istakao je da je za 2021. godinu donesen budžet Brčko distrikta u kome su predviđeni grantovi za finansiranje neprofitnih organizacija u iznosu koji su dva puta manji od prošlogodišnjeg.

„Sa njima raspolaže više instititucija. A u pripremu Budžeta nisu bili uključeni reprezentativni predstavnici neprofitnih organizacija. Do kraja marta ove godine nisu dodjeljivani grantovi neprofitnim organizacijama. Predviđene su objave javnih poziva za dodijelu grantova u maju, avgustu i oktobru ove godine bez navođenja iznosa grantova koji će se putem poziva dodjeljivati za finansiranje projekata i sufinansiranje programa neprofitnih organizacija.“ – istakao je Dejanović.

Naglasio je da je početkom godine, od strane Grupe, obnovljena inicijativa za planiranje i dodjelu budžetskih grantova neprofitnim organizacijama, te da se u cilju boljeg, pravednijeg i transparentnijeg planiranja i dodjele budžetskih grantova neprofitnim organizacijama preporučuje da se zatraži izjašnjenje Skupštine i Vlade Brčko distrikta u vezi prijedloga iz obnovljene inicijative i da se insistira na realizaciji obećanja predsjednika skupštine u vezi uključenosti civilnog društva u pripremu pravilnika, kriterijuma i druge aktivnosti i dodjela grantova neprofitnim organizacijama putem javnih poziva.
„Neophodna je uključenost predstavnika neprofitnih organizacija u pripremu budžeta Brčko distrikta za 2022. godinu, kako bi potrebe neprofitnih organizacija za budžetskim finansiranjem bile realnije sagledane i planirane. Takođe, da se razmotre i iniciraju prijedlozi za unapređenje postojećeg sistema planiranja i dodjele grantova neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu na način da da se u budžetu Brčko distrikta planiraju odvojeni grantovi za mjesne zajednice, političke partije, vjerske zajednice, sportske klubove, udruženja kulture, udruženja proistekla iz ratova, udruženja oboljelih i ostala udruženja i druge neprofitne organizacije kojima bi se sufinansirale programske i druge aktivnosti neprofitnih organizacija“ – dio je preporuka, koje je prezentirao Dejanović.

Dejanović je iznio stav Grupe da se preporučuje planiranje posebnih grantova za projektne aktivnosti neprofitnih organizacija, da se obezbijedi da u sklopu pripreme i donošenja budžeta budu pripremljeni i doneseni podzakonski akati za dodjelu tekućih grantova, da se raspodjela  grantova za programsko i drugo sufinansiranje neprofitnih organizacija izvrši do kraja aprila i da se raspodjela grantova po javnim pozivima za projektno finansiranje okonča do kraja juna.

Takođe i da davaoci grantova neprofitnim organizacijama budu skupština za političke partije i vlada Brčko distrikta za ostale korisnike, uz mogućnosti da se osnuje fondacija za podršku civilnom društvu, za koju bi bio predviđen poseban budžetski grant i koja bi imala mogućnost da sredstva obezbjeđuje i iz drugih izvora.

Današnjoj prezentaciji izvještaja prisustvovali su i predstavnici dijela neprofitnih organizacija koje su iskazale zainteresovanost za učešće u kampanji čiji je cilj da doprinese transparentnoj raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta.

„Još uvijek očekujemo prave efekte donešenih novih Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, javne pozive za dodjelu sredstava za NVO i javno objavljivanje informacije na koji način su dodjeljivana i trošena sredstva, što će tek biti konkretniji pomak u demokratizaciji  Distrikta“, rekao je Božidar Jović iz Udruženja „Demos“, akcentirajući da se dodjela grantova treba vršiti na osnovu  opšteprihvaćenih kriterijuma, odvojeno za svaki grant i grupaciju neprofitnih organizacija.

 

 

Izvor: antikorupcij.info

Izdvojeno