bdf.brcko@gmail.com

Sjedinjene nacionalne manjine Distrikta traže podršku kod zapošljavanja

Članovi brčaskog UG „Sjedinjene nacionalne manjine“ sastali su se danas sa Nedimom Hamzabegovićem, šefom vladinog Odjela za stručne i administrativne poslove i njegovim saradnicima u prostorijama udruženja.

Predsjednica „Sjedinjenih nacionalnih manjina“ Brčko distrikta Enida Osmanović predstavila je plan i program rada za naredni period, čiji je fokus na komunikaciji i povezivanju članova, edukacijama, radionicama i pomoći pri zapošljavanju u Distriktu pripadnika nacionalnih manjina.

Ona je napomenula da je udruženje aktivno od osnivanja 2017. godine i istaknula njihov doprinos u izradi Zakona o pravima nacionalnih manjina.

Osmanović je kao problem naznačila poteškoće prilikom zapošljavanja nacionalnih manjina i dodala da se međusobnim povezivanjem i koordiniranjem mogu postići još bolji rezultati u radu.

Hamzabegović je, uz ostalo, kazao je da Odjel u skorije vrijeme planira zapošljavanje jednog lica iz reda nacionanih manjina u Brčko distriktu u Pododjelu za podršku MZ i NVO.

Hamzabegović je rekao da je u zadnje vrijeme u radu Odjela primijetan zaokret, naročito u dijelu podrške MZ i drugim NVO i dodao da se na ovaj način želi izaći iz kancelarijskog komfora na teren i tako iz prve ruke dobiti informacija o problemima koji muče ili opterećuju rad udruženja.

Sastanku su bili prisutni pripadnici nacionalnih manjina iz reda Roma, Mađara i Albanaca, a podršku je pružila i omladinska organizacija „Proni“ Brčko.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno