bdf.brcko@gmail.com

Vlada odobrila donacije Crvenom krstu/križu za borbu protiv COVID-19 i projekat „Starenje i zdravlje“

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 9. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava donacija i odobrila Program utroška sredstava donacija Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za saradnju na projektu „Starenje i zdravlje“.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić kazao je da se Distrikt polovinom prošle godine uključio u projekat i da je Vlada za te namjene izdvojila 30.000 KM.

„Cilj ovog projekta jeste da se pomogne 40 korisnika u obavljanju svojih redovnih aktivnosti. Ono što se Vlada obavezala kroz ovaj projekat jeste da su osigurana sredstva od 30.000 KM što je bila obaveza naše lokalne zajednice dok će švicarski Crveni križ učestvovati sa šest puta većim iznosom. Projekat počinje ove godine u maju i trajati će četiri godine s tim da smo se mi kao lokalna zajednica obavezali da ćemo u narednom periodu povećavati naša obavezna sredstva do potpunog preuzimanja projekta“, kazao je Šadić.

Vlada je danas usvojila i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava donacija i odobrila Program utroška sredstava Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za pomoć stanovništvu Brčko distrikta BiH kod sprečavanja širenja bolesti COVID-19.

„To se odnosi na prevenciju COVID-19 na osnovu naredbe koja je usvojena prošle godine i tiče se rada Crvenog krsta/križa, odnosno njihove spasilačke jedinice koja radi na prevozu lica pozitivnih na COVID-19 gdje su ustupili sanitetsko vozilo i svoje volontere. Crveni križ nastavlja sa svojim aktivnostima na pomoći licima koja su pozitivna i ne mogu da obavljaju svoje redovne aktivnosti oko nabavke životnih namirnica ukoliko nemaju nikoga od svojih bližih. Također, neizbježno je učešće Crvenog križa i u realizaciji plana vakcinacije, odnosno na pozivnom centru koji je uspostavljen u njihovim prostorijama“, kazao je Šadić.

Na 9. redovnoj sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju komisije za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt dokumenta strateške smjernice za harmonizaciju podrške razvoju Ministarstva vanjske trgovine i preduzetništva u BiH 2021–2027.

Članovi Vlade primili su k znanju Informaciju o konsolidovanom pregledu planiranih ukupnih javnih prihoda i planirane ukupne javne potrošnje Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala i 8. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Kuvajt u području kulture i umjetnosti, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt memoranduma o saradnji u području kulture između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture Republike Bjelorusije, Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Liban u području obrazovanja, kulture, sporta, mladih, nauke, rada, socijalnog rada, zdravstva i medija.

Vlada je primila k znanju i Izvještaj člana Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ za period od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine, Informaciju Odjeljenja za stručne i administrativne poslove na zahtjev Skupštine Brčko distrikta BiH i Informaciju na traženje poslanika Socijalističke partije Milijane Simić u vezi s javnim pozivom udruženjima.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno