bdf.brcko@gmail.com

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRČEVIĆA

Kako prenosi zurnalinfo “zbog donošenja presuda pod Grčevićevim imenom i prezimenom, protiv problematičnog predsjednika suda Tužilaštvu Brčko distrikta podnesena je krivična prijava sa ovim navodima:

Prema krivičnoj prijavi, izbjegavao je Grčević da se pojavljuje na ostavinskim raspravama na kojima je trebalo da bude postupajući sudija, a takvim nesavjesnim radom povrijedio je pravo čak 28 Brčaka na pravično suđenje. U zapisnicima su njegove saradnice lagale navodeći da je on vodio postupke, kao nenadležne donosile presude, dok je on zapravo bio na sasvim drugim mjestima. Norma je bila zadovoljena – plata redovna!

Markovićeva je presudila u 11 ovakvih slučajeva, a onda raskinula radni odnos u sudu da bi postala advokat u Srebreniku, naslijedila je Blaževićeva, koja je presudila u dva slučaja i danas radi po Grčevićevom nalogu.

U krivičnoj prijavi koju je Tužilaštvu, uz obimne dokaze, podnio sudija Osnovnog suda u Brčkom Nedeljko Tabaković navodi se da je Jadranko Grčević ppredsjednik Osnovnog suda od 2001, odnosno od njegovog osnivanja, a baš u periodu od 2017. do 2019. godine, kada su presude i donesene, dva puta biran na istu poziciju na osnovu odluka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kojeg je predvodio “potkovani” Milan Tegeltija.

KLONIRANJE GRČEVIĆA I POSAO ZA UDT

Grčeviću je u tom periodu odgovaralo da koristi Zakon o sudovima Brčko distrikta kojim je propisano da stručni saradnik “postupa i odlučuje u prvom stepenu u određenim vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti, koje mu dodijeli predsjednik suda”.

Međutim, kako su bile u pitanju ostavinske rasprave, koje se provode na osnovu Zakona o nasljeđivanju BiH, onda je propisano da sve odluke u toku postupka donosi isključivo sudija. Stručne saradnice mogle su, dakle, tek da pomažu, ali ne i da presuđuju.
Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, Grčević je u vrijeme kada je zakazivao ostavinske postupke prisustvovao sjednicama Pravosudne komisije Brčko distrikta. Nikada nije objasnio kako je mogao da bude istovremeno na dva mjesta, ako je poznato da nije kloniran.

Na posljednjem ostavinskom postupku od 18. jula 2019, koji je obuhvaćen krivičnom prijavom, Grčević je potpisan kao sudija koji je donio presudu. Ročište je započelo u 13 časova, a završeno u 13.10. Istovremeno, Tegeltija je u Sarajevu, krajnje diskutabilnom procedurom o kojoj je Žurnal već pisao, izabrao Grčevića za predsjednika suda. Sjednica na kojoj se pojavio i Tegeltijin pulen Jadranko održana je od 13.08 do 13.20 časova.

Ročište u Brčkom, na četiri časa vožnje od Sarajeva, u tom momentu vodila je stručna saradnica Marina Blažević.

Kako je Žurnal objavio početkom mjeseca, Tabaković je zloupotrebu položaja u ovim postupcima prijavio i Uredu disciplinskog tužioca, koji je, potvrđeno nam je, formirao predmet protiv Grčevića. Takođe, iz Ureda navode postupaju i po ranijim pritužbama na rad predsjednika brčanskog suda.

RANI RADOVI JADRANKA GRČEVIĆA

Kako je Žurnal takođe pisao početkom mjeseca, sudskom izvršitelju Marku Vukoviću, presuđenom nasilniku, dozvolio je da radi u vrijeme kada je protiv njega vođen krivični postupak. Sve ovo nagradio je i punom platom.

I ovo je bila situacija koja je zaslužila krivičnu prijavu. Tabaković je podnio Tužilaštvu Brčko distrikta. U detaljnoj prijavi, koja je u posjedu naše redakcije, naveo je da je Vuković 2. oktobra 2017. godine zaposlen kao referent za prinudnu naplatu. Dvije godine kasnije, 27. decembra 2019, Tužilaštvo Brčko distrikta proslijedilo je sudu optužnicu kojom se Vukoviću na teret stavlja nasilje u porodici. Osnovni sud Brčko distrikta, kojim rukovodi Grčević, a zaposlenik je Vuković, potvrđuje optužnicu 3. januara 2020.

“Za ovo krivično djelo može se izreći zatvorska kazna u trajanju od najmanje tri godine. Prema Zakonu o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta propisano je da rukovodilac pravosudne institucije donese rješenje kojim će službenik biti udaljen sa radnog mjesta, ako je protiv njega potvrđena optužnica za krivično djelo u kojem presuda može da bude ovakva. Udaljavanje iz službe, prema istom Zakonu, traje do donošenja pravosnažne presude u krivično postupku”, stajalo je u prijavi.

Grčević je bio dužan da nasilnika Vukovića udalji s mjesta sudskog izvršitelja. Međutim, to se nije dogodilo.

Nasilnik Vuković je tako pribavio imovinsku korist ne samo u razlici plate za period kada je trebalo da bude suspendovan, već i u iznosu koji je Osnovni sud Brčkog uplatio po osnovu penzionog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja.

“Upravo ta razlika predstavlja iznos za koji je Brčko distrikt, iz čijeg se budžeta isplaćuju plate, doprinosi i sve ostale obaveze zaposlenim u sudu, oštećen”, zaključio je Tabaković.

SELEKCIJA PRI DIJELJENJU PRAVDE

Predsjednik Grčević je vrlo dobro upoznat sa dešavanjima u sudnicama pa mu tako, zanimljivo, nije promaklo da reaguje u slučaju Aladina Bisera, takođe zaposlenika suda protiv kojeg je pokrenut krivični postupak pred Osnovnim sudom i koji još traje.
Biser je suspendovan, a rješenje je upisano u opšti upisnik sudske uprave, kako to i nalaže Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju. Ovo je ujedno dokaz kako Grčevićeva samovolja ne poznaje granice pa se zakoni i propisi primjenjuju selektivno.

OSJETLJIVO GRČEVIĆEVO NEPCE

Tegeltijin pulen unutar brčanskog pravosuđa nije od juče.

Žurnal je 3. marta 2020. godine pisao kako problematični predsjednik suda proslave praznika organizuje u vinariji osuđenog bivšeg gradonačelnika Brčkog Dragana Pajića. Pajićeve zloupotrebe položaja i sukobi interesa, za koje mu se sudilo upravo u Osnovnom sudu Brčkog, nisu smetali prvom brčanskom kadiji. Račune za pažljivo odabrane butelje vina Grčević je, dakako, ispostavio građanima.

U novogodišnjoj proslavi uživao je i sudija Velibor Milićević, isti onaj koji je Pajića osudio na zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja.

KAD GRČEVIĆ UPRAVLJA SUDSKIM PREDMETIMA

Predsjednik, očito, privatnog suda u aprilu 2014. godine posredstvom CMS-a (sistem za automatsko upravljanje predmetima) na postupanje je dobio predmet koji je u Osnovnom sudu zaveden pod brojem 96 0 O 078115 14. S obzirom na to da je jedan od suvlasnika nekretnina koje su se pojavile kao predmet tog postupka, Grčević je od IT službe suda zatražio da ovaj predmet dođe u ruke isključivo sudije Selima Karamehića, pritiv kojeg je postojalo svjedočenje za ratni zločin, ali, zahvaljujući prijateljstvima u Tužilaštvu, ne i istraga o brutalnom premlaćivanju ratnih zarobljenika.

Grčević je u ovom slučaju dva puta prekršio pravilnik – prvi put jer je sam odlučio o svom izuzeću i drugi put kada je zaobišao CMS.

Djelovanje predsjednika Osnovnog suda u Brčkom po mnogo čemu je diskutabilno, baš kao i njegov izbor na to mjesto. U ljeto 2019. Milan Tegeltija učinio je sve da ga po peti put smjesti u fotelju, iako je Grčević bio u sukobu interesa, s obzirom na to da mu je u istoj pravosudnoj instituciji zaposlena supruga…

 

 

Piše: Žana Gauk
Izvor: (zurnal.info)

Izdvojeno