bdf.brcko@gmail.com

Krizni štab donio odluku da se od ponedjeljka nastavi odvijanja nastave u svim brčanskim školama

Komantant Štaba za zaštitu i spasavanje izdao je naredbu da se dana, 19.4.2021. godine nastavlja odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za sve učenike osnovnih i srednjih škola.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje donio je i sledeću

NAREDBU

Član 1.

1. Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15
(petnaest) dana u vremenskom periodu od 23.00 do 05.00 sati.

2. Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka, benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.

3. Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama

4. Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

5. Prema osobama koje se ponašaju suprotno od člana 1. stava (1) ove naredbe Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Član 2.

Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima, a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od 2 metra, osim članova užeg domaćinstva.

Član 3.

1. Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe do 20.00 sati.

2. Od stava (1) ovog člana izuzimaju se apoteke na teritoriji Brčko distrikta BiH kojima se dozvoljava rad do 22.00 sata

3. Dozvoljava se do 22.00 sata, šalterska prodaja pekarama na tetritoriji Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine
4. Dozvoljava se do 22.00 sata dostava hrane ugostiteljskim objektima na teritoriji Brčko distrikta
BiH

5. Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 20.00 sati.

6. Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 20.00 sati.

7. U ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dozvoljeno je da mogu biti maksimalno 2 (dvije) osobe za jednim stolom, a ukoliko su iz istog domaćinstva maksimalno do 4 (četiri) osobe.

8. Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.

9. Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1141SM-213/20 od 8. 5. 2020. godine, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Član 4.
Ovom Naredbom stavljaju se van snage:

Naredba broj predmeta: 02-000033/21, broj akta: 01.1-1413EK-048/21 od 9. 4. 2021. godine

Naredba o dopuni Naredbe broj predmeta: 02-000033/21, broj akta: 01.1-1413EK-054/21 od 9.4. 2021. godine

Član 5.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje na današnjoj 95. sjednici Štaba donio je naredbu kojom se nalaže JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH da specifikaciju medicinske opreme i lijekova potrebnih za liječenje bolesnih lica od COVID-19 kao i druge potrebne medicinske opreme, u skladu sa podacima iznesenim na Štabu za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH dana 16.4.2021. godine, dostavi Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrika Bosne i Hercegovine.

Nalaže se Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrika Bosne i Hercegovine da po prijemu specifikacije iz stava (1) ovoga člana hitno i bez odlaganja pokrene proceduru nabavke potrebne medicinske opreme i lijekova, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Nalaže se svim privatnim laboratorijama na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koje vrše testiranje stanovništa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na COVID-19 da do kraja svakog radnog dana dostave Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge- Pododjeljenju za javno zdravstvo podatke o testiranim licima koji će uključivati ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, metodu uzetog brisa kao i rezutate testa.

Izdvojeno