bdf.brcko@gmail.com

Vlada usvojila niz pravilnika u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas prvi nastavak sedme redovne sjednice na kojem su, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta BiH, usvojene smjernice za sljedeće pravilnike:

– Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku utvrđivanja kriterija mikrobiološke čistoće;
– Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
– Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu provođenja sanitarnog nadzora;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i načinu provođenja posebne edukacije;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu prijavljivanja, sadržaju evidencije i sadržaju prijave o zaraznim bolestima;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu međusobnog obavještavanja zdravstvene ustanove i veterinarske organizacije o pojavi i kretanju zoonoza;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu provođenja imunizacije i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o mjerama za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija;
– Smjernica za izradu nacrta pravilnika o obavljanju zdravstvenog nadzora nad osobama koje nose uzročnike određenih zaraznih bolesti i nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koje dolaze iz područja zaraženog ili ugroženog posebno opasnom zaraznom bolesti, kolerom ili malarijom i
– Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica.

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, na prijedlog Inspektorata Brčko distrikta BiH te usvojila Strategiju komunikacije Vlade Brčko distrikta BiH za period od 2021. do 2024. godine.

Članovi Vlade odobrili su Smjernica za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove.

Razmatran je i usvojen Prijedloga zaključka o radnoj verziji dokumenta Okvirne smjernice Bosne i Hercegovine za 2021–2025. godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o saradnji u području kulture, obrazovanja, nauke i mladih.

Primljena je k znanju Informacija o sticanju, uz naknadu, nekretnina označenih kao parcela broj 559/9 i 559/8 KO Brčko 4.

Izdvojeno