bdf.brcko@gmail.com

LEX PROVINCIJALIS ….ILI PRAVILA O ZAPOŠLJAVANJU U BRČKO DISTRIKTU BIH

Ovih dana sudski epilog dobio je i postupak prema grupi uposlenika vlade zbog koruptivnih djelatnosti, odnosno protivzakonitog zapošljavanja u javnim institucijama.

Ova trojka je prošla kao i ini prethodnici, sa oslabađajućom presudom, i budućom visokom naknadom iz budžeta, nakon oslobađajuće presude.
Upošljavanje u javnim institucijama BD je koncipirano tako da ukoliko se sudilo ovoj grupi trebalo bi procesuirati i sva ostala lica, koja su bilo kada radila u komisijama za zapošljavanje, ali i uposlenima po tim „javnim konkursima“.

Da ne bi bilo zabune pojasnit ću tok postupka koji se naziva „javni konkurs“:

–         raspisivanje javnog konkursa na upražnjeno radno mjesto, u pravilu, se vrši nakon što dotična osoba, koja će biti potom izabrana, odradi nekoliko godina na tom radnom mjestu „po privremenim i posebnim poslovima“, tj. dovedu je za ruku i ostave u kancelariji. Tako se svim zainteresovanim stavi do znanja da tu neko već radi, te da je konkurs samo formalni dio. Postoje izuzeci od ovog pravila, ali rijetko.

–         pitanja za testiranje, opšti dio, su javno okačena na stranici vlade. Nekada ih je bilo oko 500, danas oko 300 ili manje, jer genijalci iz stranačkih pogona očito ne mogu sve da zapamte, pa je valjalo listu skratiti.

–         posebna pitanja, iz oblasti radnog mjesta, se takođe objavlju prije testiranja, njih je oko 30, te kandidat ima dovoljno vremena da pribavi i zapamti tačne odogovore.

–         time se završava prvi dio testiranja, i stičete maksimalnih 75 % bodova, ukoliko sve tačno riješite, a pretpostavka je da hoćete. Desi li se čudo da zabrljate ovaj dio ima nade, komisija se potrudi da konkursna procedura probije rok za provođenje i konkurs se poništava, a do novog ćete valjda naučiti tačne odgovore.

–         dolazi na red usmeni intervju, ili ocjenjivanje pred žirijem, ili da vidimo ko je nova „zvijezda grada“

–         postavljaju se ista pitanja, svim kandidatima, a žiri, ili ti komisija za zapošljavanje ocjenjuje vaš nastup. Tako će oni svojim „znanjem i iskustvom“ da procijene vaš nastup i dodijele vam bodove. Maksimalno je 20 bodova, i ta brojka je rezervisana, znamo već za koga, a ostalim kandidatima dijelite 15, 16, 17, kako vam padne na pamet, bitno je samo da nije 20, jer je to rezervisano. Ukoliko ih upitate: „zašto meni 15 bodova, a onom 20“;  „odgovorili smo na isto pitanje, skoro pa u riječ isti su bili i odogovori“, oni će vam reći to je njihov subjektivni stav, i šta tu možete, apsolutno ništa, dakle masakr, a opet sve po zakonu.

–         time se završava proces testiranja, i slijedi sabiranje bodova.

–         ukoliko ste dijete demobilisanog borca dobit će te dodatne bodove, a ukoliko ste demobilisani borac nećete dobiti ništa…toliko o koncepciji dodatnog bodovanja.

–         nakon što komisija provede postupak, sabere i oduzme, utvrdjuje se rang lista kandidata, na kojoj prvo mjesto zauzima „odabrani“ kandidat, a ostali mogu da se žale, ali ne upravi za vodovod i kanalizaciju nego Apelacionoj komisji, mada će rezultat žalbe biti isti.

U ovoj varoši, već deceniju i više, posao u javnim institucijama se dobija putem stranačkog kadroviranja, nepotizma, mita i svih drugih mogućih koruptivnih metoda, samo ne putem „javnog nadmetanja“.

Imena kandidata koji će biti izabrani po pojedinim konkursima znaju i ptice na grani, ali samo policija i kadije NE.

Da li je to baš tako???

Neki su pokušali čak i da traže pravdu na sudu, pa znamo kako su prošli.

Sistem zapošljavnja u javnim institucijama je postavljen tako da je sve po zakonu, ali daleko od profesionalnosti, kvaliteta i odabira najboljih kandidata.

Provincijalne procedure, po kojima se vrši testiranje i odabir kandidata, su čista farsa i sprdanje sa zdravim razumom onog čestitog i poštenog dijela kandidata koji se prijavljuju za posao u javnim institucijama.

To je dobro poznato svima u ovoj varoši, pa tako i policiji, kadijama, jer na skoro identičan način i oni upošljavaju „najuspješnije kandidate“ u pravosuđe i policiju.

Čemu progon nekoliko ljudi, u jednoj konkursnoj proceduri, kada su sve takve.

 

„Nepošteni građanin“

Izdvojeno