bdf.brcko@gmail.com

Vakcinacija u Brčkom zvanično je započela danas: Prikaz plana vakcinacije

Vakcinacija u Brčkom zvanično je započela danas vakcinacijom zdravstvenih radnika koji su prvi po prioritetu vakcinacije. Masovna imunizacija stanovništva bit će realizovana u prostoru Omladinskog centra, koji je naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH izuzet za ove potrebe.

Nakon obilaska uređenog prostora za vakcinaciju gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić rekao je da sve djeluje fascinirajuće te da će građani imati odlične uslove.

„U ovom trenutku imamo oko 3.000 doza i proces vakcinacije je krenuo danas, od zdravstvenih radnika. Bit će nastavljen u skladu s Planom vakcinacije koji je usvojio Štab za zaštitu i spašavanje na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo. Očekujem da će krenuti masovna vakcinacija stanovništva, da će sukcesivno pristizati nove količine vakcina za Distrikt. Već 22. aprila očekujemo novu isporuku od 1.800 vakcina iz programa COVAX za koji smo izvršili uplatu jer smo 32.000 vakcina već platili. Očekujemo da je za Distrikt dovoljno ukupno još 50.000 doza za koje se borimo i tražimo načine kako da osiguramo iste“, rekao je gradonačelnik Esed Kadrić.

Građanima će na raspolaganju biti besplatan broj telefona na koji će se moći prijaviti za vakcinisanje, a bit će pozivani prema planu i prioritetu.

Anđa Nikolić, šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo, rekla je da je epidemiološka situacija u Brčkom trenutno nestabilna, s tendencijom pogoršanja.

„Svaki dan imamo između 80 i 100 novooboljelih. Imamo priličan broj zaraženih prosvjetnih radnika tako da je i u školama situacija prilično nestabilna. Sutra je krizni štab u zdravstvu kada ćemo ponovo razmotriti situaciji i predložiti određene mjere Štabu za zaštitu i spašavanje“, istakla je Nikolić.

Govoreći o vakcinaciji dr. Nikolić je istakla da Brčko trenutno na raspolaganju ima Pfizerovu vakcinu.

„Dobili smo AstraZenecu i kinesku, ali za te dvije vakcine nismo još dobili iz Agencije za lijekove potvrdu kontrole kvaliteta i s njima nismo još uvijek krenuli. Sa Pfizerovom smo krenuli i sljedeće sedmice idemo u masovniju vakcinaciju stanovništva. Svi će moći da se prijave na besplatan broj koji treba da se stavi u funkciju i onda ćemo ići po prioritetnim grupama. Vakcinacija u domovima za stare će se vršiti na licu mjesta“, istakla je Nikolićeva.

Vakcinaciju u Brčkom provodi Javna zdravstvena ustanova, a Pododjeljenje za javno zdravstvo vrši nadzor. Cijela akcija se provodi u saradnji s Crvenim krstom/križem.

Štab za zaštitu i spašavanje ranije je usvojio Plan vakcinacije protiv COVID-19, na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo:

Faza 1.
–          Zaposleni u COVID odjeljenjima, COVID ambulantama, trijažnim ambulantama,  laboratorijama i službama za direktnu dijagnostiku COVID-19,
–          Zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja i hirurškim odjeljenjima
–          Zaposleni na ostalim odjeljenjima
–          Zaposleni u zdravstvenim centrima
–          Zaposleni u privatnom zdravstvenom sektoru prema stepenu rizika
–          Zaposlenici i štićenici u ustanovama za smještaj starih i iznemoglih lica
–          Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine s visokim faktorima rizika
–          Osobe starije od 75 godina u općoj populaciji

Faza 2.
–          Osobe u starosnoj grupi u općoj populaciji od 65 do 74 godine koje nisu obuhvaćene u prethodnoj fazi
–          Osobe mlađe od 65 godina s komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem koje predstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti
–          Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja (s povišenim rizikom od nastanka ili transmisije bolesti ili koji ne mogu da osiguraju fizičku distancu)
–          Zaposleni u policiji i pravosuđu
–          Zaposleni u institucijama Brčko distrikta BiH koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu ili slično)
–          Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva
–          Zaposleni u obrazovanju (srednje škole i fakulteti)
–          Zaposleni u obrazovanju (osnovne škole)
–          Zaposleni u predškolskim ustanovama

Faza 3.
–          Lica s manjim rizikom od transmisije bolesti, a koja nisu obuhvaćena prvom i drugom fazom.

Faze 1 i 2 u određenom periodu u zavisnosti od raspoloživih količina vakcina odvijat će se istovremeno.

U svim fazama provođenja vakcinacije u kojima se kao kriterij uključuje i prisustvo komorbiditeta (hronične bolesti koje zbog svoje prirode predstavljaju visok rizik od nastanka teške bolesti COVID-19 i smrtnog ishoda) u obzir se uzimaju sljedeće grupe bolesti:

1. Maligna oboljenja (pacijenti na hemioterapiji, maligne hemopatije, nedavna transplantacija matičnih ćelija)
2. Hronična oboljenja srca i krvnih sudova (teška dekompenzacija srca, popuštanje srca, kardiomiopatija)
3. Hronična bubrežna oboljenja i dijaliza
4. Dijabetes (tip 1) – osobe na inzulinskoj terapiji, sve osobe sa dijabetesom i velikom glukoznom varijabilnošću, koeficijent varijacije >36%
5. Hronična oboljenja jetre
6. Hronična oboljenja pluća (HOBP, astma, cistična fibroza, bolesti intersticijuma pluća, hronična respiratorna insuficijencija, primarna plućna hipertenzija, pacijenti koji zahtijevaju dugotrajnu oksigenoterapiju ili neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima, bronhiektazije, sarkoidoza)
7. Stanje imunosupresije, uključujući i transplantaciju organa
8. Neurološka oboljenja, uključujući i cerebrovaskularna oboljenja
9. Gojaznost (BMI>40kg/m2)
10. Rezistentna hipertenzija s vrijednostima krvnog pritiska većim od 140/90 uprkos trostrukoj kombinaciji hipertenziva.

Vakcinacija lica koja su preležala COVID-19 može se provesti najranije mjesec dana poslije kliničkog izlječenja ili od pozitivnog rezultata PCR testa kod asimptomatskih osoba.

Preporuke za vakcinaciju zasnivaju se na preporukama SZO i njenih radnih grupa kao što su Strateška savjetodavna grupa eksperata za imunizaciju (SAGE) i Evropska stručna savjetodavna grupa za imunizaciju (ETAGE).

 

Izvor: VBFBiH

Izdvojeno