bdf.brcko@gmail.com

O B A V J E Š T ENj E POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH

Proces preseljenja Policije Brčko distrikta BiH iz centra grada u novu zgradu Policije na adresu „Ciglana” bb, je u završnoj fazi.

Stoga obavještavamo organe uprave i institucije Brčko distrikta BiH, kao i građane da se pisarnica Policije Brčko distrikta BiH od sutra 01. 04. 2021. godine nalazi na navedenoj adresi, te da sva pismena ubuduće mogu dostavljati u prostorijama ili na adresu iste.

 

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH

Izdvojeno