bdf.brcko@gmail.com

Sindikat integrisanog obrazovanja uputio primjedbe vlasti Distrikta

Sindikat integrisanog obrazovanja Brčko distrikta BiH koji se nalazi u sastavu Sindikata Brčko distrikta BiH uputio je institucijama Brčko distrikta BiH dopis naslovljen kao Primjedbe na odnos izvršne i zakonodavne vlasti prema trenutnoj situaciji u obrazovanju, a u kojem je navedeno:

Kao što Vam je poznato prema posljednjim statističkim podacima u Brčko distriktu BiH je od početka pandemije uzrokovane Covid-19 do sada preminulo 193 naših sugrađana ,a na hiljade bilo zaraženo. Koristimo ovu priliku da porodicama preminulih izrazimo svoje duboko saučešće, a oboljelim želimo brz oporavak.

Nažalost ovaj negativan trend rasta broja zaraženih korona virusom u Brčko distriktu i šire još traje.

U cilju zaštite zdravlja prosvjetnih radnika, učenika, njihovih porodica i stanovnika, u cilju sprečavanja širenja zaraze i preventivnog djelovanja, u cilju kvalitetnog odvijanja nastavnog procesa u uslovima pandemije Sindikat integrisanog obrazovanja Brčko distrikta BiH je od marta prošle godine više puta upućivao prijedloge, primjedbe i zahtjeve nadležnim institucijama.Nažalost predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Brčko distriktu BiH još uvijek ne donose potrebna i konstruktivna zakonska i podzakonska akta.

Dana 18.03.2021.god. šefovi poslaničkih klubova održali su pripremni sastanak na kojem su utvrdili
dnevni red za petu redovnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta BiH od šesnaest tačaka.Na dnevnom redu pete redovne sjednice između ostalog nalazi se i „Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH“.

Napokon da poslanici nađu vremena da nakon dvanaest mjeseci prvi put raspravljaju i usvoje ovaj Zakon koji će regulisati nastavu na daljinu (online nastavu).Iako se ovih dana u medijima i kod predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti najviše priča i raspravlja o „Nacrtu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH“ nadali smo se da će poslanici raspravljati o „Izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama“ jer su svjesni činjenice da su ga trebali usvojiti prije godinu dana i da kod svakog porasta zaraženih i preminulih usljed korona virusa zbog sprečavanja širenja zaraze i čuvanja zdravlja učenika,nastavnika i građana, svi u regionu i svijetu prelaze na nastavu na daljinu (online nastavu).

Dana 24.03.2021.god. održana je peta redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH,a na dnevnom redukao treća tačka je „Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama“. Bilo nam je drago vidjeti da su poslanici u Skupštini Brčko distrikta BiH prepoznali važnost ovog problema i stavili ovu tačku dnevnog reda kao treću od šesnaest tačaka.

Međutim napočetku zasjedanja ,nakon skidanja tačke dnevnog reda“ Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona i izmjenamai dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama“, ponovo smo se vratili u realnost i vidjeli šta predstavnici zakonodavne vlasti misle o važnosti nastave na daljinu i nastavnog procesa uopšte.Na sjednici se najviše raspravljalo o „Nacrtu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH“ i „Programu rada i finansijskom planu Zavoda za planiranje,projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH“.

Nama je drago što su se ovi akti usvojili i nadamo se da u Brčko distriktu BiH nakon usvajanja „Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH“ neće više biti mita,korupcije,po dvije plate,plata plus razne plaćene komisije,zapošljavanje familije itd.itd.

Takođe se nadamo da će Brčko distrikt BiH poslije usvajanja „Programa rada i finansiskog plana Zavoda za planiranje,projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH“ od 25.03.2021.-31.12.2021.godine imati sve dokumente prostornog planiranja,asfaltirane ulice, bazene,gradsku toplanu,bioskope,tvornice itd i što će potparol ili službenik za odnose sa javnošću možda u Zavodu za planiranje imati platu od oko 1900 2000 KM itd…itd…

Možda je razmatranje i usvajanje ovih akata za poslanike u Skupštini Brčko distrikta BiH hitno, i ne može čekati, dok razmatranje„ Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama“ nažalost može čekati u trenucima svakodnevne pogoršane epidemiološke situacije gdje imamo zaraženih i umrlih.

Takođe posljednih dana u medijima možemo pročitati i razne izave od šefa Odjeljenja za obrazovanje i natpise „Radićete kako kažem ili čemo vam vratiti radne knjižice“ itd. Umjesto da od marta 2020.god. Odjeljenje za obrazovanje radi na pripremi zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu rad na daljinu i nastavu na daljinu ,donose se neke nerazumne Odluke u trenucima teške epidemiološke situacije i ne želi se prihvatiti činjenica da u svakoj školi trenutno ima zaraženih učenika,profesora i nažalost preminulih kolega.

Što se tiče odnosa prosvjetnih radnika prema radu, nismo vidjeli nigdje da prosvjetni radnici odbijaju raditi, čak šta više, prosvjetni radnici godinama daju primjedbe i prijedloge za unapređenje rada. U zadnjih godinu dana prosvjetni radnici su se više puta usmeno i pismeno obraćali nadležnim institucijama i tražili:

– u cilju poboljšanja ekonomsko-socijalnog statusa radnika tražili smo topli obrok, naknade za prevoz itd.nešto što radnici imaju stotinama godina i što su imali do 1990.god,a od 2000 godine nemaju.Imali su još i regres,novčane nagrade,bonuse,odmarališta itd.itd.

– tražili smo da se škole koje su stare i do 100 godin poprave,dograde,nadograde,da im se poprave instalacije,uradi ograda itd. jer u tim školama ne borave samo prosvjetni radnici nego i učenici.

– tražili smo sufinansiranje djece koja su u privatnim obdaništima da imaju ista izdvajanja kao i ona u državnim,tražili smo sufinansiranje deficitarnih zanimanja

– tražili smo još prošle godine da se obezbijede digitalni toplomjeri za sve škole,brzi antigenski testovi za profesore i učenike da bi smo mogli na vrijeme otkriti prisustvo virusa i preventivno djelovati,sistematski pregled za profesore,a ne da nam učenici i kolege odu kod doktora kad je već kasno

– tražili smo da se obezbijede na vrijeme zamjene za bolesne profesore a ne da nam učenici nisu imali nastavu iz nekih predmeta mjesecima itd.

– tražili smo da se na vrijeme donese nacrt plana vakcinacije od Covid-19 stanovnika Brčko distrikta BiH,da se odrede prioriteti i rizične grupe

– Tražili smo Izmjene i dopune :

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Brčko distriktu BiH,
Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH,
Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH,
Pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje,
Zakona o radu Brčko distrikta BiH,
Zakona o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća u Brčko distriktu
Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu.

Pravilnik (Metodologija ili Upustvo) o realizaciji online nastave u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
u cilju stavljanja rada na daljinu i učenja na daljinu u zakonske okvire što bi bilo dobro ne samo za
radnike nego i učenike,roditelje i društvenu zajednicu itd ..itd..itd.

Pitamo šefa Odjeljenja za obrazovanje i ostale predstavnike vlasti u Brčko distriktu BiH, koji su to naši
prijedlozi loši. U nekim sredinama se za ovakve stvari angažuju i posebno plaćaju konsultanti, savjetnici itd.

Što se tiče rada pedagoških radnika u okviru 40-satne radne sedmice više puta smo naglasili da je rad pedagoških radnika normiran prema Zakonu o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH i Pedagoškim standardima. Osim održavanja oko 20 časova sedmično imaju: sjednice odjeljenskih i nastavničkih vijeća,sastanke stručnih aktiva i podaktiva,rad na pedagoškoj dokumentaciji ,dežurstva itd.

U toku godine to je oko 650 časova,20 svjedočanstava,20 knjižica,dnevnik, matična knjiga itd..I mi moramo realizovati taj fond časova.Da li i u drugim odjeljenjima i institucijama Brčko distrikta BiH jedan službenik uradi 650 predmeta ili projekata u toku godine i sl.Naša plata se zna, a za povećanje naše plate prije dvije godine čuo je i čitav distrikt i čitava BiH.Samo u distiktu Brčko se nije čulo kada je plata povećana prosvjetnim radnicima da je plata povećana i ostalim u upravi.Mi još uvijek ne znamo kolike su plate u npr. JP „Putevi“, JP “Komunalno“ itd.

Donošenje spomenutih zakonskih i podzakonskih akata je potrebno zbog ovakvih situacija pogoršanja epidemiološke situacije.Tada u svakom trenutku možemo poslati učenike kući,spriječiti širenje zaraze,sačuvati zdravlje učenika,njihovih roditelja i prosvjetnih radnika, a učenici će kod kuće nastaviti raditi, nastavni proces neće biti prekinut, kao što se danas radi svuda u regionu i svijetu.

Ovi akti nam mogu poslužiti i u budućnosti kada se pojave i druge korone,kod poplava, zemljotresa itd. Ako smo kod donošenja nekih Zakona prvi u Bosni i Hercegovini isto tako možemo biti među zadnjima u svijetu po pitanju zakonskog definisanja rada i učenja na daljinu i vakcinacije protiv Covid-19.

 

S poštovanjem,

v.d. Sekretar Sindikata Brčko distrikta BiH Igor Babić, prof.

Izdvojeno