bdf.brcko@gmail.com

Nećemo zakasniti ako bude trebalo da zatvorimo sve ukoliko se situacija ne bude popravljala

Komandant Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, na 92. telefonskoj sjednici donio je, na osnovu prijedloga Kriznog štaba u zdravstvu, a zbog drastičnog povećanja broja zaraženih lica korona virusom na prostoru Brčko distrikta BiH te generalnog pogoršanja epidemiološke situacije, sljedeću naredbu:

– Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15 dana u vremenskom periodu od 22.00 do 5.00 sati.

– Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja, rad dežurnih apoteka i benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva.

– Zabrana se ne odnosi na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

– Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u grupi od dva ili više lica na otvorenom prostoru i da održavaju fizičku distancu od 2 metra.
– Svim ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta BiH u narednih sedam dana ograničava se obavljanje djelatnosti do 20.00 sati.
– Dozvoljava se maksimalno četiri osobe za jednim stolom u ugostiteljskim objektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

– Zadužuje se Ured gradonačelnika – Inspektorat da vrši pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

– Ograničava se rad sportskih kladionica, kockarnica i drugih priređivanja igara na sreću, kao i teretana, fitnes centara, škole sporta, rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru u narednih 7 (sedam) dana do 20.00 sati.

– Preporuke koje su važile ranije u vezi sa postupanjem i mjerama za sprečavanje širenja zaraze korona virusa – COVID-19 Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, a koje su još uvijek u primjeni, objavljene su na službenoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH kako bi oni na koje se odnose iste mogli adekvatno primjenjivati.

– Proljetni odmor za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pomjera se na period od 29. 3. 2021. do 2. 4. 2021. godine.

– Sve navedene naredbe stupaju na snagu 29. marta 2021. godine.

„Veliki je pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu i broj novozaraženih virusom korona u Brčkom je povećan, stoga smo uveli restriktivnije mjere koje važe za narednih sedam dana, a dalje ćemo pratiti situaciju i donositi naredbe. Namjera je bila da ne zabranjujemo rad privrednim subjektima. Teška je situacija i mi u Kriznom štabu vagamo šta je najispravnije da uradimo. Procjena je javnog zdravstva da idemo sada s ovakvim mjerama i da nećemo zakasniti i ako bude trebalo da zatvorimo sve ukoliko se situacija ne bude popravljala“, rekao je komandant Štaba za zaštitu i spašavanje i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić.

Izvor: VBDBiH

 

Izdvojeno