bdf.brcko@gmail.com

Usvajanjem Zakona o sukobu interesa ušli smo, velikim korakom, u bolju budućnost, kaže Supervizor

Supervizor za Brčko Michael Scanlan pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH.

To je važan korak u pravcu zaživljavanja prakse dobrog upravljanja u Distriktu. On će ubrzati reforme, pomoći da se osigura odgovorno trošenje javnih sredstava, te uspostavi privlačna klima za investicije u privatnom sektoru – što sve zajedno predstavlja sastavne elemente za izgradnju bolje budućnosti za građane Distrikta.

Organi Distrikta sada treba brzo da krenu sa usvajanjem potrebnih podzakonskih akata i stvore besprijekorne uslove u kojima će Komisija za odlučivanje o sukobu interesa moći što prije početi sa radom. To podrazumijeva i imenovanje nestranačkih eksperata kako bi Komisija mogla raditi svoj posao profesionalno i bez bilo kakvog političkog utjecaja.

Zakon uspostavlja jasne smjernice, postupak prijave i provjere imovine, obavezu izvještavanja, te sankcije kako bi se osiguralo da nosioci javnih funkcija obavljaju svoje aktivnosti u skladu s javnim interesom, a ne svojim ličnim interesima. Stoga bismo u narednim mjesecima trebali svjedočiti naporima Vlade i Skupštine na poboljšanju života u ovoj zajednici – od uvođenja elektronskih usluga poput elektronskih zdravstvenih iskaznica do privlačenja novih ulaganja u privatni sektor koja donose dobro plaćena radna mjesta.

Ovaj zakon bi također napokon trebao omogućiti donošenje odluke o racionalizaciji izuzetno velike javne administracije Distrikta. Time će se javna sredstva preusmjeriti na kapitalne projekte poput bazena, stadiona i novog mosta, od kojih će korist imati cijela zajednica, dodao je supervizor.

Istovremeno, supervizor napominje da je ovaj zakon samo jedan od instrumenata, iako važan, za unapređenje javnog dobra i borbu protiv korupcije. Policija i tužilaštvo, lokalni mediji, civilno društvo, politička opozicija i svi građani moraju sudjelovati i pomoći izabranim zvaničnicima Distrikta i javnim službenicima da ostanu fokusirani na to da služe javnom dobru.

Izvor: RBDBIH

Izdvojeno