bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Zakon o sukobu interesa kojim, kako reče Supervizor, ulazimo u novo doba-blago nama!

Nakon što su okončali preostale tačke iz dnevnog reda za četvrtu, poslanici Parlamenta Brčko distrikta započeli su danas petu redovnu sjednicu Skupštine.

U informaciji o stanju u zdravstvu sa osvrtom na pandemiju korona virusa, kojom je otvorena nova sjednica, posebno je akcentiran enorman porast broja zaraženih i u vezi s tim problem smještajnih kapaciteta za bolničko liječenje kao i nedostatak kadrova.

Za Zakon o sukobu interesa koji je na ovoj sjednici u drugom čitanju, predsjednik Skupštine Siniša Milić kaže da je veoma bitan propis , antikoruptivnog karaktera, jedan od 14 prioriteta koje BiH treba da ispuni na puut ka EU. Tekst zakona je, ističe Siniša Milić u potpunosti usklađen sa evropskim stnadardima. Milić objašnjava da se ovaj pravni akt prije svega bavi prevencijom situacije u kojoj nosioci izvršnih i zakonodavnih funkcija dolaze u stanje da njihov privatni interes bude u konfliktu sa javnim.

Milić u namjeri da, kako je rekao reaguje na određene aktuelne spekulacije, naglašava da ovo nije zakon OHR – a, nego da je njegov nacrt nastao u vrijeme dok je on, kao SNSD – ov kadar, obavljao funkciju gradonačelnika Brčko distrikta. Stoga ako neko ima pravo da autorizuje ovaj propis, onda je to isključivo SNSD, naglasio je Milić. “Upravo za vrijeme mog mandata pokrenute su skoro sve aktivnosti na pripremi ovog zakona, dodao je.

Milić je najavio da će SNSD uskoro pokrenuti i inicijativu za donošenje zakona o porijeklu imovine.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno