bdf.brcko@gmail.com

Udruženje „Omladinski pokret za pokret“ započelo realizaciju projekta „Mladi u biznisu“

Saopštenje povodom početka realizacije projekta “Mladi u biznisu” koji je podržala i sufinansirala Vlada Brčko distrikt BiH

Poštovani Predstavnici mediji,

Ovim putem Vas obavještavamo da je Udruženje „Omladinski pokret za pokret“ započelo realizaciju projekta „Mladi u biznisu“ koji je podržala i sufinansirala Vlada Brčko distrikta BiH a provodi se u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Projekat ima za cilj pružiti doprinos povećanju zaposlenosti i samozapošljavanja mladih do 35 godina starosti prijavljenih na evidenciju Zavoda za zapošljavanja ali i drugih nezaposlenih lica do navršenih 35 godina starosti koji ispunjavaju uslove a koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Realizacija projekta predviđa održavanje besplatnih tematskih obuka iz oblasti preduzetništva, vođenja poslovnih knjiga i pripremu biznis plana gdje će mladi koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis dobiti incijalna znanja, besplatnu literaturu ali i motivaciju od strane stručnih i eminentnih predavača za svoj planirani preduzetnički poduhvat. Drugi segment projekta su nezaposleni mladi do 35 godina starosti sa završenom VSS ili SSS koji će dobiti mogućnost obavljanja jednomjesečne volonterske prakse u nekom od preduzeća Brčko distikta.

Projekat se provodi u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta i za isti je već raspisan javni poziv koji počinje teći od danas 11.03.2021. i traje do 22.03.2021. godine.
Tekst Javnog poziva zainteresovana lica mogu preuzeti sa web stranice Zavoda www.zzzbrcko.org ili u prostorijama Zavoda, a prijave se predaju lično u prostorijama Zavoda.

Ovim putem pozivamo nezaposlena lica do 35 godina koji aktivno traže zaposlenje kao i mladi koji namjeravaju pokrenuti privatni biznis da se prijave za učešće u projektu.
Broj učesnika je ograničen.

Upravni odbor Udruženja „Omladinski pokret za preokret“

Izdvojeno