bdf.brcko@gmail.com

Član Predsjedništva Željko Komšić se zalaže da se o Distriktu brinu entiteti a ne država BiH kojoj je on na čelu?

Tokom nedavne posjete Brčko Distriktu BiH u izjavi za medije član Predsjedništva BiH Žaljko Komšić je podsjetio da je definiranje statusa Brčkog do sada jedini amandman na Ustav države Bosne i Hercegovine, navodeći da za razliku od vlasti entiteta RS, vlasti u Federaciji zanemaruju strateški značaj Brčkog Distrikta BiH, te da takva praksa mora biti promijenjena”.

Dakle, po Komšiću, članu Predsjedništva BiH, entitet Federacija BiH je zaboravila na strateški značaj Distritk, za razlike od RS, te mu stoga mora posvetiti više pažnje.

Žalosno, ali član Predsjedništva očigledno nije čitao Arbitražnu odluke o Brčkom, pa dakle i ne zna da entiteti nemaju nikakve ovlasti u Distriktu i da nije njihovo da se bave strateškim značajem Distrikta, jer Distrikt  pod direktnim suverenitetom države BiH. Stoga bi država BiH, odnosno njeni organi, kojima je Komšić na čelu, trebali da se bavi strateškim značajem Distrikta. A oni to godinama ne čine, prepuštajući to entitetima, posebno RS, što je u direktnoj suprotnosti sa intencijom Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Po onoj narodno, brigo moja pređi na drugoga. Neka lijepo zvuči, možda se može izvući još koji glas od ovog sluđenog naroda.

Žalosno, za jednog istinskog Bosanca koji je svoju harizmu tako jeftino potrošio.

 

O.P.L.

Izdvojeno