bdf.brcko@gmail.com

60 godina od kada je III osnovna škola (raniji naziv Osnovna škola Zaim Mušanović) počela sa radom u novoj zgradi

U 2021.godini se navršava 60 godina od kada je III osnovna škola (raniji naziv Osnovna škola Zaim Mušanović) počela sa radom u novoj zgradi. Program obilježavanja ovog velikog jubileja, između stalog, činit će i izložba koju će pripremiti Služba za arhiv Brčko distrikta BiH i III Osnovna škola.

Pozivamo sve bivše i sadašnje učitelje, nastavnike i učenike da nam se pridruže i učestvuju u pripremi i realizaciji programa obilježavanja ovog velikog jubileja. Ukoliko posjedujete fotografije ili dokumente koji svjedoče o radu škole, nastavnim i vannastavnim aktivnostima, bivšim učiteljima, nastavnicima i učenicima molimo da dostavite u sjedišta III osnovne škole ili Arhiva Brčko distrikta BiH. Ukoliko posjedujete dokumente/fotografije u elektronskom obliku možete ih dostaviti na mail adrese:

trecaosnovnaskolabrcko@gmail.com

arhivbrcko@gmail.com

Svaki doprinos ovim aktivnostima je naš prilog kulturi pamćenja blistave istorije ove škole i bit će dokumentovan i javno istaknut.

 

 

Izdvojeno